Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Principi jednakosti i solidarnosti su osnova za izgradnju pravednijeg društva.

Razvoj društva za imperativ mora imati zadovoljenje potreba i ostvarenje potencijala svih ljudi.

Borba za radna prava i javna dobra predstavlja čvorišno mesto otpora narastajućim nejednakostima.

Andreas Malm: Mit o Antropocenu

Andreas Malm: Mit o Antropocenu

Svedočimo dramatičnom uticaju klimatskih promena. Andreas Malm suprotstavlja se dominantnim tvrdnjama da celo čovečanstvo snosi odgovornost za katastrofu u kojoj se nalazi životna sredina. Malm ubedljivo argumentuje da pripisivanje krivice za klimatske promene celom čovečanstvu oslobađa kapitalizam odgovornosti.

Vladimir Simović: O porezu na platu

Vladimir Simović: O porezu na platu

Zamislite da narednog meseca umesto plate koju, valjda, redovno primate, na vaš račun legne suma novca uvećana za oko 50%. Tolika povišica zvuči kao naučna fantastika. Navikli su nas da nemamo prevelika očekivanja. Ali zanemarimo to na trenutak, ipak je u pitanju...

Vladimir Simović: 1968. kao nelagoda i inspiracija

Vladimir Simović: 1968. kao nelagoda i inspiracija

Za razliku od Nemačke u kojoj je sukob generacija 1968. značio i suočavanje sa nacističkom prošlošću roditelja, u Jugoslaviji je sukob išao u drugom pravcu. Studenti su se pitali zašto su roditelji stali u izgradnji egalitarnijeg i demokratskijeg društva, zašto su se zadovoljili delimičnim uspesima.

Majkl Mekarti: Sedam teza o kapitalističkoj demokratskoj državi

Majkl Mekarti: Sedam teza o kapitalističkoj demokratskoj državi

Šta je kapitalistička demokratska država i kako joj pristupiti? Levica je obično gledala na državu ili kao na sredstvo vladajuće klase koje treba “razbiti” ili, kao što je to slučaj sa socijaldemokratijom, kao na neutralni medij koji funkcioneri s ispravnim idejama mogu iskoristiti. U ovom nizu od sedam teza o prirodi i funkciji kapitalističke države, Majkl Mekarti (Michael A. McCarthy) tvrdi da su oba pristupa pogrešna.

Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije