Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Principi jednakosti i solidarnosti su osnova za izgradnju pravednijeg društva.

Razvoj društva za imperativ mora imati zadovoljenje potreba i ostvarenje potencijala svih ljudi.

Borba za radna prava i javna dobra predstavlja čvorišno mesto otpora narastajućim nejednakostima.

Vladimir Simović: Šta to sprema levica u Srbiji?

Vladimir Simović: Šta to sprema levica u Srbiji?

Srpska ljevica, fragmentirana u nizu manjih organizacija, najavila je okrupnjavanje i osnivanje nove, “najjasnije” ljevičarske stranke u zemlji. Medijski napisi koji prate taj proces su se u namjeri diskreditacije fokusirali isključivo na sociologa Jovu Bakića, ali baza je šira od uključenih intelektualnih figura.

Joakim Beker: Povratak vojske u Latinskoj Americi

Joakim Beker: Povratak vojske u Latinskoj Americi

Puč protiv Eva Moralesa bio je državni udar koji je izvela vojska”, naglasio je poznati argentinski politički analitičar José Natanson, rekonstruišući događaje nakon nedavno održanih spornih izbora u Boliviji. U pitanju je faktor političke dinamike u ovoj andskoj državi koji prošao je gotovo nezapaženo u Evropi

Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije