Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Nalazimo se usred klasnog rata. To nije ništa neobično. U kapitalizmu uvek traje klasni rat – iako je ponekad prikriven, a ponekad je samo na snazi očigledan kartaginski mir. Međutim, danas je klasni rat intenzivniji zbog krize kapitalizma – krize duboko ukorenjene u prekomernoj akumulaciji kapitala. U toku ove krize kapital je zaoštrio klasni rat protiv radničke klase. Mere štednje, rezovi, potreba za žrtvovanjem – ovo su zahtevi kapitala u trenutku dok poziva radnike i radnice da snose teret njegovog neuspeha. Ovo je rat koji sprovode kapitalističke države protiv radništva kako bi ga primorale da odustane od rezultata svojih uspeha iz prošlih borbi.

Država i budućnost socijalizma

Na pojedinim poprištima (ali ne na svim, nažalost) možemo da vidimo radničku klasu kako govori „NE”. U nekim slučajevima, možemo videti da se radništvo bori kako bi odbranilo svoje uspehe postignute unutar kapitalizma ili da se bori protiv rasizma i ksenofobije, što predstavlja uobičajene pozicije kada je radnička klasa pod napadom, ali ne i u aktivnoj borbi protiv kapitala. Takve borbe su, kao što je to znao Marks, „nužne“ – one su samo sredstvo koje sprečava radništvo „da postane apatični, nepromišljeni, manje ili više uhranjeni instrument proizvodnje“. Međutim, ko će pobediti u ovom klasnom ratu?

Publikaciju možete preuzeti klikom OVDE>>>

Objavljeno uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe

Publikaciju možete preuzeti klikom OVDE>>>

Publikaciju možete preuzeti klikom ovde >>>

Objavljeno uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe

– See more at: http://pe.org.rs/publikacije/majkl-a-lebovic-put-ka-ljudskom-razvoju-socijalizam-ili-varvarizam/#sthash.zXheoEz9.dpuf

Publikaciju možete preuzeti klikom OVDE>>>

Publikaciju možete preuzeti klikom ovde >>>

Objavljeno uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe.

– See more at: http://pe.org.rs/publikacije/majkl-a-lebovic-put-ka-ljudskom-razvoju-socijalizam-ili-varvarizam/#sthash.zXheoEz9.dpuf

Publikaciju možete preuzeti klikom OVDE>>>

Publikaciju možete preuzeti klikom ovde >>>

Objavljeno uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe.

– See more at: http://pe.org.rs/publikacije/majkl-a-lebovic-put-ka-ljudskom-razvoju-socijalizam-ili-varvarizam/#sthash.zXheoEz9.dpuf

Publikaciju možete preuzeti klikom OVDE>>>

Publikaciju možete preuzeti klikom ovde >>>

Objavljeno uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe.

– See more at: http://pe.org.rs/publikacije/majkl-a-lebovic-put-ka-ljudskom-razvoju-socijalizam-ili-varvarizam/#sthash.zXheoEz9.dpuf

Publikaciju možete preuzeti klikom OVDE>>>

Publikaciju možete preuzeti klikom ovde >>>

Objavljeno uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe.

– See more at: http://pe.org.rs/publikacije/majkl-a-lebovic-put-ka-ljudskom-razvoju-socijalizam-ili-varvarizam/#sthash.zXheoEz9.dpuf

Publikaciju možete preuzeti klikom OVDE>>>

Publikaciju možete preuzeti klikom ovde >>>

Objavljeno uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe.

– See more at: http://pe.org.rs/publikacije/majkl-a-lebovic-put-ka-ljudskom-razvoju-socijalizam-ili-varvarizam/#sthash.zXheoEz9.dpuf

Print Friendly, PDF & Email