Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

CPE-Studije socijalizma-2017

Centar za politike emancipacije vas poziva da se prijavite za učešće u Studijama socijalizma koje će se odvijati tokom 2017. godine u Beogradu.

Zašto Studije socijalizma?

Slom socijalizma doveo je do potpunog brisanja iz fakultetskih kurikuluma teorijskih pristupa koji pružaju izazov dominantnom političkom i ekonomskom sistemu. Želimo li uzdrmati status quo neophodno je reaktuelizovati polje kritičke teorije. Ipak, studije o kojima je ovde reč imaju nameru da odu korak dalje od zadovoljavanja intelektualne znatiželje, odnosno, cilj nam je da program bude početak dalje artikulacije kritike kapitalizma u pravcu promišljanja mogućnosti njegovog prevazilaženja.

Zašto socijalizam?

Socijalizam može delovati kao stvar prošlosti. Ipak, realnost u kojoj živimo pokazuje nam da današnji zadati politički i ekonomski okviri ne dovode do blagostanja već do sve veće polarizacije društva na mali broj bogatih i privilegovanih, sa jedne, i ogromnu masu osiromašenih i obespravljenih ljudi, sa druge strane. Kriza koja od 2008. godine potresa veliki deo planete zahuktala je debatu o tome kako prevazići kapitalizam, a ekološka kriza kojoj svedočimo ovu debatu čini još intenzivnijom. U širokom spektru političkih odgovora na aktuelno stanje levica se vratila u igru kroz različite društvene pokrete i političke partije. Socijalizam, kao sveobuhvatni naziv za društvo koje u prvi plan stavlja ideju zadovoljenja potreba ljudi, a ne profita, predstavlja jedan od pravaca u kojima se naša društva mogu u budućnosti razvijati. Stoga, istraživanje socijalističke politike danas, ali i iskustava realnopostojećih socijalizama postaje sve važnije.

Šta je sadržaj Studija socijalizma?

Studije socijalizma su osmišljene kao jednogodišnji program tokom kojeg će se učesnici i učesnice upoznati sa osnovama socijalističke misli. Prvi semestar biće posvećen osnovnim teorijskim konceptima – uvod u kritiku političke ekonomije; osnove socijalizma kao sistema društvene reprodukcije; osnove socijalističkog feminizma; pregled i analiza socijalističkih, radničkih i šire obuhvaćenih progresivnih društvenih pokreta. Drugi semestar će se zasnivati na zajedničkom promišljanju šta bi bila socijalistička politika danas – kako omogućiti ekonomsku redistribuciju, demokratsku kontrolu i radničko samoupravljanje; da li je moguća netržišna razmena; kako bi izgledala ekološki održiva socijalistička privreda; da li su participativni budžet i osnovni dohodak kompatibilni sa socijalističkim projektom, itd. Takođe, program će obuhvatiti i kritičko upoznavanje sa najvažnijim oblicima savremenog organizovanja u borbi za drugačiji svet i suštinski pravednije društvo. U tom smislu, Studije predstavljaju kombinaciju generalne teorijske osnove i proaktivne političke prakse socijalizma.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Program će se odvijati u periodu od februara do decembra 2017. godine i uključivaće ukupno 18 četvoročasovnih sesija koje će se održavati svake druge sedmice, sa dvomesečnom pauzom tokom leta. Sesije će pored lokalnih voditi i regionalni i internacionalni predavači i predavačice koji su u svom radu posvećeni razvoju socijalističke teorije i prakse. Pored zatvorenog dela programa namenjenog isključivo polaznicima/cama, u planu je i realizacija predavanja i konferencija otvorenih za javnost. Učestvovanje u projektu je besplatno i ne iziskuje specifično predznanje o temama kojima ćemo se baviti, ali je važno da učesnici i učesnice studija budu posvećeni i redovni na dogovorenim sesijama, da redovno prolaze kroz predloženu literaturu i da aktivno doprinose diskusijama i procesu zajedničkog rada. Studije se održavaju u Beogradu, a broj polaznika/ca je ograničen.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u Studijama socijalizma, molimo vas da nam pošaljete prijavu koja će sadržati:

– Narativnu biografiju (do 500 reči) koja će opisati sfere vaših interesovanja, vaše formalno i neformalno obrazovanje, radno iskustvo, da li ste član ili članica neke organizacije ili kolektiva ili ste to nekada bili, itd.

– Motivaciono pismo (do 500 reči) koje će odgovoriti na sledeća pitanja: Zašto ste zainteresovani za socijalizam? Da li ste imali nekog prethodnog iskustva u bavljenju navedenim temama? Zašto ste zainteresovani za njih i šta vam deluje posebno zanimljivo u najavljenom programu? Možete li da se posvetite studijama u kontinuitetu u postavljenom vremenskom periodu? Šta očekujete od studija? Na koji način mislite da će program studija pomoći vašim trenutnim i budućim aktivnostima i interesovanjima?

– Kontakt (e-mail adresa i broj mobilnog telefona);

Kandidati i kandidatkinje se prijavljuju za učešće u oba semestra.

Prijavu poslati najkasnije do 22. januara 2017. na sledeći e-mail: politike.emancipacije@gmail.com ili putem formulara.

Za sva dodatna pitanja možete pisati na istu e-mail adresu.

Više informacija o dosadašnjem radu Centra za politike emancipacije možete pronaći na našem sajtu: www.pe.org.rs

O odlukama ćete biti obavešteni 27. januara 2017.

Projekat se realizuje u Beogradu, uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe.

Print Friendly, PDF & Email