Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije
Vladimir Simović: 1968. kao nelagoda i inspiracija

Vladimir Simović: 1968. kao nelagoda i inspiracija

“Da li si primetio da u svakom našem ozbiljnijem razgovoru postoji reč – svet”, izgovara Miki na peronu železničke stanice u Beogradu. “U svetu, iz sveta, svetski… Ako već mora da se živi, onda treba živeti najbolje moguće”....