Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Principi jednakosti i solidarnosti su osnova za izgradnju pravednijeg društva.

Razvoj društva za imperativ mora imati zadovoljenje potreba i ostvarenje potencijala svih ljudi.

Borba za radna prava i javna dobra predstavlja čvorišno mesto otpora narastajućim nejednakostima.

transform! europe: Razgovori sa levicom

transform! europe: Razgovori sa levicom

Počevši od 11. maja transform! europe će organizovati niz onlajn intervjua sa vodećim ličnostima partija koje su deo Evropske levice u kojima će se razgovarati o odgovorima levih snaga na aktuelnu zdravstvenu i socijalnu krizu.

Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije