Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Principi jednakosti i solidarnosti su osnova za izgradnju pravednijeg društva.

Razvoj društva za imperativ mora imati zadovoljenje potreba i ostvarenje potencijala svih ljudi.

Borba za radna prava i javna dobra predstavlja čvorišno mesto otpora narastajućim nejednakostima.

CDR i CPE osuđuju kršenje prava radnika i radnica u fabrici Aptiv

CDR i CPE osuđuju kršenje prava radnika i radnica u fabrici Aptiv

Centar za dostojanstven rad i Centar za politike emancipacije najoštrije osuđuju kršenja prava radnika i radnica u preduzeću Aptiv Contract Services d.o.o. iz Leskovca koji su primorani da potpisuju izjavu kojom se odriču prava na ograničeno radno vreme kod poslodavca.

Centar za politike emancipacije
Strahinjića Bana 30
Beograd
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije