Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Principi jednakosti i solidarnosti su osnova za izgradnju pravednijeg društva.

Razvoj društva za imperativ mora imati zadovoljenje potreba i ostvarenje potencijala svih ljudi.

Borba za radna prava i javna dobra predstavlja čvorišno mesto otpora narastajućim nejednakostima.

Alan Bir: Ljudski… kapital

Alan Bir: Ljudski… kapital

Radi vredno na sebi, stekni nove veštine i znanja i uspećeš u životu. Koliko puta ste čuli ovu rečenicu? Po sredi je cinizam koji svu krivicu za siromaštvo, nezaposlenost ili rad na potplaćenim poslovima, sa nesigurnim ugovorima, svaljuje na nas, abolirajući time kapitalizam i skrivajući njegovu centralnu karakteristiku – eksploataciju radnika i radnica.

Centar za politike emancipacije
Strahinjića Bana 30
Beograd
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije