Da li će povećanje minimalne zarade dovesti do inflacije?

Da li će povećanje minimalne zarade dovesti do inflacije?

Ovih dana se, u kontekstu borbe za veću minimalnu cenu rada, susrećemo sa argumentom da bi podizanje minimalnih zarada dovelo do inflacije. Odmah ćemo reći da tvrdnja da će rast minimalne zarade dovesti do inflacije blokira raspravu o mnogim pozitivnim aspektima ove...