A. Negri i M. Hart: Šta da očekujemo u 2012?

A. Negri i M. Hart: Šta da očekujemo u 2012?

Neke od najinspirativnijih društvenih borbi u 2011. postavile su pitanje demokratije kao glavno. Iako su nastali u različitim uslovima, ovi pokreti – od „arapskog proleća“ do sindikalnih borbi u Viskonsinu, od studentskih protesta u Čileu do onih u SAD i Evropi, od...