Marija Radoman: O položaju žena na tržistu rada [INTERVJU]

Marija Radoman: O položaju žena na tržistu rada [INTERVJU]

Marija Radoman je istraživačica i saradnica na Filozofskom fakultetu u Beogradu koja trenutno radi na svom istraživanju „Žene i rad u Srbiji”. Sa Marijom smo izmeđuostalog razgovarali o promenama na tržištu rada, krizi i merama štednje, izmenama radnog zakonodavstva,...
Dragan Janković: Moj radni dan

Dragan Janković: Moj radni dan

Već duže vreme sa napregnutom pažnjom pratim rasprave i sukobe vezane za predlog novog zakona o radu. Želeo bih da kao običan građanin, radnik, dam doprinos ovoj temi za koju smatram da je od značaja za mene kao pojedinca. Radim osam godina kod istog poslodavca ili...