Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Fondacija Adidas je raspisala konkurs za finansiranje organizacija civilnog društva, između ostalog i iz Srbije, u okviru svog Programa za promovisanje jednakosti i borbe protiv diskriminacije. Sredstva za projekte koja su opredeljena ovim programom idu i do 700.000 EUR po projektu.

Centar za politike emancipacije, kao članica mreže Clean Clothes Campaign, podseća da Adidas još uvek duguje svojim radnicama i radnicama iz Kambodže oko milion dolara na ime otpremnina za otkaze u njihovoj fabrici Hulu Garments.

FOTO: AdidasSteals.com

Radnice i radnici Hulu Garments iz Kambodže, koja proizvodi za Adidas, su 2020. godine na prevaru potpisali otkaze iz fabrike, jer im je rečeno da umesto otkaza potpisuju platne listiće. Na ovaj način, 500 radnica i radnika je na prevaru ostavljeno bez otpremnina čiji ukupan iznos doseže oko milion dolara.

Pozivamo Adidas, ali i druge brendove, da ukoliko žele da budu društveno odgovorni i doprinesu promovisanju jednakosti i borbi protiv diskriminacije, najpre to urade u svojim fabrikama i omoguće svojim radnicama i radnicama dostojanstvene uslove rada i plate za život, kao i da plate radnicima koji su protivpravno otpušteni ono što im duguju.

Ukoliko i vi želite da poručite Adidasu da plati svoje radnice i radnike pošteno, potpišite peticiju ADIDAS STEALS.

Print Friendly, PDF & Email