Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Socijalizam nije stvar prošlosti, socijalizam je pitanje naše budućnosti.

Vratimo socijalizam u igru.

Cilj Studija socijalizma je artikulacija kritike kapitalizma u pravcu njegovog prevazilaženja.

O Studijama socijalizma

Studije socijalizma su program političkog obrazovanja koji se sastoji od različitih kurseva, seminara i čitalačkih grupa. Cilj ovog programa jeste da se učesnice i učesnici upoznaju sa osnovama socijalističke teorije i prakse kako bi se opskrbili analitičkim aparatom koji smatramo neophodnim za razumevanje kompleksne društvene stvarnosti. Ipak, namera je da se ode i korak dalje od pukog zadovoljavanja intelektualne znatiželje – da se kroz zajednički rad i diskusije razvija kritičko mišljenje. Tokom 2022. godine, u sklopu programa Studija socijalizma, organizovaćemo dva kursa. Prvi, Prevazići kapital, biće organizovan tokom proleća i fokusiraće se na osnovne teorijske koncepte, razumevanje protivrečnosti kapitalizma i mogućnosti njegove promene. Drugi kurs, Realne utopije, koji organizujemo tokom jeseni, zasniva se na analizi problema i fenomena savremenog kapitalizma, kao i na promišljanju političkih predloga za društvenu transformaciju i metode organizovanja koje nam pomažu u njihovom ostvarivanju. Teme koje obrađujemo tiču se konkretnijih i aktuelnijih političko-ekonomskih dešavanja, a predavači i predavačice čine oni koji su i sami aktivni u domenima o kojima drže predavanja.

Za kurs Studije socijalizma 2022 – Prevazići kapital možete se prijaviti do 13. februara u ponoć klikom OVDE >>>

Realizacija programa podržana je od strane Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe i transform! europe.

Učešće u programima je besplatno, a broj učesnika i učesnica je ograničen.

Zbog aktuelne epidemiološke situacije kursevi se održavaju onlajn. Prvo predavanje biće organizovano 26. februara.

Zašto socijalizam?

Kapitalizam je dugo posmatran kao neupitan, ali se njegova kritika vratila na velika vrata krajem prošle decenije sa ekonomskom krizom koja je, ostavljajući milione ljudi bez posla i u bedi, sasvim ogolila osnove na kojim on počiva. Ekološka katastrofa kojoj svedočimo debatu o mogućnosti prevazilaženja kapitalizma čini još urgentnijom. Međutim, promišljanje alternative postojećem sistemu nije moguće artikulisati u okvirima diskursa koji već nekoliko decenija dominira univerzitetskim i medijskim poljem. Zato je, ukoliko želimo da uzdrmamo status quo, neophodno obnoviti polje kritičke teorije.

U širokom spektru političkih odgovora na aktuelno stanje levica se vratila u igru kroz različite društvene pokrete i političke partije. Socijalizam, kao sveobuhvatni naziv za društvo koje u prvi plan stavlja ideju zadovoljenja potreba ljudi, a ne profita, predstavlja alternativu postojećem sistemu. Dostojanstven život za sve mora biti najvažniji kriterijum u izgradnji boljeg društva. Istraživanje mogućih pravaca razvoja socijalističke politike danas, ali i iskustava realnopostojećih socijalizama ispostavlja se kao važan zadatak. Socijalizam nije stvar prošlosti, socijalizam je pitanje naše budućnosti.

Studije socijalizma 2022 – Prevazići kapital

Prvi kurs pod naslovom Studije socijalizma 2022 – Prevazići kapital biće organizovan od februara do jula i uključivaće deset četvoročasovnih sesija koje će se održavati svake druge subote. Program ovog kursa biće posvećen osnovnim teorijskim konceptima koji nam pomažu da razumemo svet u kojem živimo. Predavanja su podeljena u sledeće celine:

– O čemu govorimo kada govorimo o socijalizmu?

– Roba, novac i kapital kao osnovni elementi strukture društvenih odnosa

– Eksploatacija u kapitalističkom načinu proizvodnje

– Država i kapital

– Društvene forme proizvodnje: Zašto je važan javni sektor?

– Osnove marksističkog feminizma

– Socijalizam u Jugoslaviji: Nastanak, uzroci pada i šta dalje

– Mogućnost socijalističke alternative danas

Studije socijalizma 2022 – Realne utopije

Drugi kurs pod naslovom Studije socijalizma 2022 – Realne utopije biće organizovan od oktobra do decembra i uključivaće deset tročasovnih sesija. Program ovog kursa će se fokusirati na promišljanje političkih predloga za društvenu transformaciju i metoda organizovanja koje nam pomažu u njihovom ostvarivanju.

Informacije o tome kako se prijaviti na ovaj kurs biće objavljene na našem sajtu početkom septembra.

Predavanja su podeljena u sledeće celine:

– Politike savremene levice

– Krajnja desnica danas

– Društveno-politički stavovi stanovništva Srbije

– Politička ekonomija EU integracija

– Industrijska politika i pitanje alternativnih strategija proizvodnje

– Ekološki problemi savremenog kapitalizma

– Urbani razvoj i politike stanovanja

– Alternativni modeli redistribucije – Plata za život i univerzalni osnovni dohodak

– Prava zaposlenih i radno zakonodavstvo u Srbiji

– Organizovanje u borbi za društvene promene

Ko su predavači i predavačice?

Najveći deo predavanja pokrivaju članice i članovi CPE – Darko Vesić, Tanja Vukša, Miloš Baković Jadžić, Vladimir Simović i Bojana Tamindžija. Ipak, cilj nam je da Studije socijalizma budu platforma za razmenu različitih perspektiva. Zato se trudimo da program upotpunimo aktuelnim temama i predavačima i predavačicama. U okviru Studija socijalizma predavanja su u prethodne tri godine održali i Kostas Lapavicas, profesor ekonomije na School of Oriental and Asian Studies Univerziteta u Londonu, Satoko Kišimoto iz Transnacionalnog instituta iz Amsterdama, Joakim Beker, profesor na Institutu za međunarodnu ekonomiju i razvoj na Univerzitetu za ekonomiju i poslovanje u Beču, Sem Gindin, vanredni profesor kanadskog Jork Univerziteta, Iskra Krstić, arhitektica i doktorantkinja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Erik Tusen, predsednik CADTM Belgija (Komitet za ukidanje duga Trećeg sveta) i član Naučnog saveta ATTAC Francuska, Stipe Ćurković, direktor Centra za radničke studije iz Zagreba, Marko Kostanić kourednik regionalnog portala Bilten, Toni Prug, ekonomista sa Queen Mary univerziteta u Londonu, Marija Jakovljević, sociološkinja, Mario Reljanović, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo, Milica Popović, doktorandkinja na Science Po u Parizu i Univerzitetu u Ljubljani, Ajda Pistotnik, nezavisna istraživačica iz Ljubljane, Stiv Hjuz, Working Families Party iz SAD, Zoran Sokolovski, finansijski konsultant, Vujo Ilić, politikolog i doktorand na CEU, Ana Veselinović, sociološkinja i projektna menadžerka u Rosa Luxemburg Stiftung SEE, Željka Jorgić Đokić, Savez samostalnih sindikata Vojvodine, Milan Radanović, istoričar i saradnik Srpskog Narodnog Vijeća, Jovana Timotijević, arhitektica i članica Ministarstva prostora, Vedran Horvat, izvršni direktor Instituta za političku ekologiju iz Zagreba i Erkan Ersoj, direktor organizovanja za Evropu sindikalne federacije Uniglobal, Aleksandra Lakić, članica kolektiva Zajedničko i portparolka Političke platforme Solidarnost, Igor Štiks, pisac, politički teoretičar i predavač na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, Aleksa Petković, politikolog i sindikalni organizator u sindikatu Unitech Srbija, Predrag Momčilović, koordinator međunarodnog sekretarijata Ne davimo Beograd i član kolektiva Zajedničko..

Kako se prijaviti za kurs Studije socijalizma 2022 – Prevazići kapital?

Otvoreni poziv za prijavljivanje traje do 13. februara. Svaka prijava mora sadržati kratku narativnu biografiju, motivaciono pismo i kontakt osobe koja se prijavljuje. Često nas pitaju da li je motivaciono pismo neophodno. Pošto dobijamo jako veliki broj prijava, a možemo primiti ograničeni broj ljudi, motivaciono pismo nam pomaže da napravimo najbolju moguću selekciju i počnemo da radimo sa ljudima kojima će program najviše koristiti. Za program Studije socijalizma 2022 – Prevazići kapital možete se prijaviti tako što ćete popuniti formular koji možete pronaći klikom OVDE >>> ili tako što ćete sve gore navedene informacije poslati na mejl adresu info@cpe.org.rs. O našoj odluci ćemo vas obavestiti najkasnije 19. februara.

Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije