Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

CPE traži saradnike/ce za sprovođenje istraživanja o uslovima rada u industriji tekstila, kože i obuće u Srbiji, na sledećim pozicijama:

1. Istraživač/Istraživačica za terensko istraživanje uslova rada u kompanijama u industriji tekstila, kože i obuće (dvoje izvršilaca);

2. Istraživač/Istraživačica za istraživanje ekonomskih parametara poslovanja kompanija (jedan izvršilac).

Opis posla:

1. Istraživač/Istraživačica za terensko istraživanje uslova rada u kompanijama u industriji tekstila, kože i obuće (dvoje izvršilaca)

Istraživači/ce će sprovesti terensko istraživanje, koje podrazumeva intervjue sa radnicama i radnicama u 5 fabrika koje se bave proizvodnjom tekstila, kože i obuće. Intervjui će se bazirati na unapred pripremljenim upitnicima koji će sadržati pitanja otvorenog i zatvorenog tipa. Upitnik će se odnositi na širok opseg tema koje se odnose na uslove rada u fabrikama, uključujući i oblasti u kojima se, prema rezultatima prethodnih istraživanja, najčešće dešavaju kršenja radnih prava. Upitnik će biti formiran u saradnji sa CPE timom.

Terensko istraživanje će se sprovesti od marta do juna 2024. godine. Nakon terenskog istraživanja, tim istraživača/ca će sprovesti analizu prikupljenih podataka.

Centar za politike emancipacije ima razvijenu metodologiju istraživanja sa kojom će istraživači/ce biti upoznati na samom početku istraživanja.

2. Istraživač/Istraživačica za istraživanje ekonomskih parametara poslovanja kompanija (jedan izvršilac)

Istraživanje ekonomskih paramentara poslovanja 5 kompanija iz sektora prerade tekstila, kože i obuće će se bazirati na podacima dostupnim od zvaničnih institucija (zakoni, propisi, izveštaji Republičkog zavoda za statistiku, itd.), trgovinskih sporazuma, podataka iz izveštaja sindikata i organizacija civilnog društva. Istraživač/ca će raditi na razvijanju detaljnih ekonomskih profila 5 velikih kompanija iz sektora prerade tekstila, kože i obuće u Srbiji, koje će biti obuhvaćene ovih istraživanjem, uključujući njihovo finansijsko poslovanje, udeo na tržištu i podatke o izvozu. Istraživač/ca će takođe sprovesti analizu trgovinskih sporazuma koje kompanije sprovode tokom poslovanja u Srbiji.

Rokovi:

1. Istraživač/Istraživačica za terensko istraživanje uslova rada u kompanijama u industriji tekstila, kože i obuće (dvoje izvršilaca)

– Terensko istraživanje – do 31. maja 2024.

– Analiza podataka – do 30. juna 2024.

2. Istraživač/Istraživačica za istraživanje ekonomskih parametara poslovanja kompanija (jedan izvršilac)

– Sprovođenje istraživanja – do 31. maja 2024.

– Dostavljanje prikupljenih podataka – do 30. juna 2024.

Kvalifikacije:

1. Istraživač/Istraživačica za terensko istraživanje uslova rada u kompanijama u industriji tekstila, kože i obuće (dvoje izvršilaca)

– Diploma iz društvenih nauka;

– Iskustvo rada na terenskim istraživanjima;

– Iskustvo u sprovođenju kvalititativnih istraživanja zasnovanih na dubinskim intervjuima;

– Iskustvo rada sa osetljivim grupama;

– Poznavanje domaćeg i međunarodnog radnog zakonodavstva, radnih prava i radničkog organizovanja će se smatrati za prednost.

2. Istraživač/Istraživačica za istraživanje ekonomskih parametara poslovanja kompanija (jedan izvršilac)

– Diploma iz ekonomije ili srodnih oblasti;

– Iskustvo u radu na ekonomskim istraživanjima i analizama poslovanja;

– Poznavanje međunarodnih trgovinskih sporazuma;

– Izražene istraživačke i analitičke sposobnosti.

Prijavljivanje:

Prijave je potrebno poslati elektronskom poštom na adresu info@cpe.org.rs, najkasnije do 15.03.2024. godine. Molimo vas da u prijavi priložite CV sa kontakt podacima i navedete visinu očekivanog honorara. Osobe koje uđu u uži izbor biće pozvane na razgovor u drugoj polovini marta.

Print Friendly, PDF & Email