Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Centar za politike emancipacije, Feministički forum Filozofskog fakulteta i transform! Europe vas pozivaju na predavanje koje će u petak 6. oktobra sa početkom u 18:30, u amfiteatru Filozofskog fakulteta u Beogradu održati Éric Toussaint.

Predavanje će biti održano na francuskom uz obezbeđen konsekutivni prevod na srpski jezik.

O predavaču:
Éric Toussaint je istoričar i politikolog, profesor na Univerzitetu u Liježu, predsednik CADTM Belgija (Komitet za ukidanje duga Trećeg sveta), član Naučnog saveta ATTAC Francuska (Udruženje za oporezivanje finansijskih transakcija i građansku akciju). Zajedno sa Damienom Mileom (Damien Millet) autor je knjiga “Drugačija politika revizije duga” (2012), i “Dug, MMF i Svetska banka: šezdeset pitanja, šezdeset odgovora” (2010). Učestvovao je u komisijama za reviziju duga u Ekvadoru, Paragvaju, Grčkoj, Francuskoj, Španiji i drugim zemljama.

Moderator: Luka Petrović

Éric Toussaint: Zašto i kako poništiti nelegitimne dugove u Evropi?

Nelegitimni dug je dug koji je sastavljen na način da služi partikularnim interesima privilegovane manjine nasuprot opštim interesima stanovništva; manjine, kao što su vladajuće elite ili bankari, koje su odgovorne za finansijsku krizu ili/i za rast javnog duga. Revizija javnog duga daje priliku narodu da dovede u pitanje legitimitet delovanja i politike njihovih vlasti onda kada su one nepravedne. Pokretanje preispitivanja logike zaduživanja otvara mogućnost za dalje podizanje svesti. Dok god građanke i građani ne kotrolišu ili ne vrše pritisak na vlasti, neće doći do promene. Potrebna je politička snaga i kritička mobilizacija šire populacije koja će ohrabriti i ojačati drugačiju politiku. Ovo su preduslovi za temeljnu strukturnu promenu.

::::::::::::::::::::::::::::::

Predavanje je organizovano u okviru programa Studije socijalizma koji Centar za politike emancipacije sprovodi tokom 2017. godine uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung i transform! Europe.

Print Friendly, PDF & Email