Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Grupacija radikalne levice u Evropskom parlamentu GUE/NGL osuđuje puč protiv bolivijskog predsednika Eva Moralesa i pretnje koje su usmerene na vladine zvaničnike i njihove porodice.

Sandra Pereira (Portugalska komunistička partija, Portugal), zamenica predsednika Delegacije Evropskog parlamenta u Evropsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini (EuroLat), nedavno se vratila iz Bolivije gde je učestvovala u nadgledanju izbora. Ona je upozorila da najnoviji događaji mogu dovesti do povratka fašizma u Boliviju:

“Osuđujemo i odbacujemo puč koji se u Boliviji odvija protiv legitimnog predsednika Eva Moralesa. Za ovaj puč su odgovorne najreakcionarnije i najnasilinije snage u Boliviji koje se bore protiv narodnih pokreta, sindikata, sindikalnih aktivista i aktivistkinja i vladinih zvaničnika. Podržavaju ih Sjedinjene Američke Države koje žele da unište progresivni i suvereni projekat koji je započet 2006. godine i time otvaraju vrata fašističkoj pretnji Višenacionalnoj Državi Boliviji.”

Kao posmatrač u izborima u Boliviji je učestvovao i Manu Pineda (Ujedinjena levica, Španija). On je kritikovao zaglušujuću tišinu Evropske unije:

“Evo Morales je poništio izbore i raspisao nove, ali to nije zaustavilo nasilni puč. Državni udar osmišljen je od strane oligarhije koja nikada nije prihvatila da bolivijska vlada može biti glas naroda. Međunarodna zajednica i EU, bar za sada, nisu reagovali odlučno na ovaj udar. Oni ćute baš kao što ćute i Ujedinjene nacije i druge međunarodne organizacije koje su prethodno izražavale zabrinutost zbog izbornih rezultata. Oni su saučesnici u ovome što se danas dešava. Zabrinuti smo za sigurnost predsednika Moralesa, potpredsednika Garsije Linere, partijskih aktivista i članova njihovih porodica koje zaverenici drže kao taoce. Zahtevamo da EU osudi državni udar i garantuje bezbednost svim vladinim liderima i mogućnost da u novim izborima svi uzmu učešća”, zaključuje Pineda.

IZVOR: GUE/NGL

Print Friendly, PDF & Email