Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Parlamentarna grupa GUE/NGL koja okuplja partije levice u Evropskom parlamentu udružuje snage sa strankama levice i lokalnim organizacijama iz cele Evrope kako bi započela veliku kampanju mobilizacije za podršku slobodnom i univerzalnom pristupu vakcini protiv COVID-19.

Pod sloganom Right2Cure (Pravo na lek), inicijativa će podneti zahtev predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen da ispuni obećanje o univerzalnom pristupu i odustane od prava intelektualne svojine, čime bi buduća vakcina protiv Covid-19 postala javno dobro. EU strategija o vakcinama se, uostalom, obavezala na to.

Patenti su glavna barijera za ostvarenje ovog cilja, jer omogućavaju velikim farmaceutskim korporacijama ekskluzivan pristup tržištu lekova koji su od životnog značaja, te mogućnost da određuju cene i stiču ogromne profite na račun pandemije i zdravlja ljudi.

Poznato je da farmaceutske korporacije koriste patente kako bi ograničile pristup efikasnim tretmanima i lekovima, a na štetu nebrojenih života u Evropi i širom sveta.

Jedan od pokretača peticije, evropski poslanik Mark Botenga (Radnička partija Belgije) brani patentni fond pod okriljem Svetske zdravstvene organizacije (SZO) kao alternativu trenutnom sistemu:

“Kako bismo pobedili pandemiju poput ove sa kojom se suočavamo, potrebno je da buduće vakcine i tretmani budu univerzalno dostupni. Ovo nije samo pitanje pravde već i pitanje javnog zdravlja. Vakcina protiv poliomijelitisa pojavila se na tržištima bez patenata i bolest je sada iskorenjena u mnogim regionima sveta. SZO je uspostavila patentni fond u kojem se može razmenjivati svo znanje. EU mora osigurati da su u ovaj fond uključeni lekovi razvijeni iz javnih fondova za istraživanje.”

U slučaju da se vakcina razvije bez sredstava EU, države članice mogu razbiti moguće monopole prinudnim licenciranjem. Kampanja poziva EU da prilagodi pravila o tržišnoj ekskluzivnosti kako bi to olakšala.

Evropska poslanica Katerina Konečna (KSČM, Češka) bila je kontakt osoba Evropskog parlamenta u Evropskom centru za prevenciju i kontrolu bolesti, tokom izbijanja ebole i zike. Ona ističe:

“Iz prve ruke znam važnost brzog reagovanja na izbijanje novih epidemija. Nema ništa depresivnije od neznanja kako izlečiti bolest, jer ništa nije dragocenije od ljudskog života. Bojim se da će oni koji ne mogu sebi priuštiti lek ili vakcinu ostati zapostavljeni. Kada istraživanje plaćaju direktno Evropljani ili njihove vlade, oni to ne bi trebalo ponovo da plaćaju.”

Ovu inicijativu možete podržati potpisivanjem peticije na sajtu Right2Cure gde možete naći i dodatne važne informacije.

Print Friendly, PDF & Email