Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Trenutna obnovljena preokupacija pitanjem klase postavlja i važna pitanja o tome da li i kako možemo osporiti sadašnji društveni poredak. Ako je društvo uistinu fragmentirano, kako se na prvi pogled čini, kakve su nam uopšte šanse da ponovo promovišemo progresivne ideale demokratije, jednakosti i solidarnosti kojima teže socijalisti – u najširem smislu – poslednjih dve stotine godina? Šire političko okruženje teško da je od pomoći, s obzirom na sve dublju i dublju globalnu integraciju koja, čini se, podriva svaki smisao lokalnog ili nacionalnog političkog delovanja; sveobuhvatno deljenje većine, ako ne i svih društava po osama roda, rase, seksualnosti i religije; kao i nadolazeći problem sa klimatskim promenama, koji ugrožava čitav odnos čovečanstva sa prirodom. Nakon decenija povlačenja pred ovakvim preprekama, globalna finansijska kriza koja je započela 2007. godine dovela je do mnogih izolovanih inicijativa širom sveta, ali još uvek ne i do bilo kakvog značajnog obnavljanja levice, ili barem levice dovoljno jedinstvene, održive i široko rasprostranjene da pruži razlog za pravi optimizam.

Polazna tačka ovog eseja jeste tvrdnja da je pitanje klase centralno… Ne zato što želim na bilo koji način da sugerišem da ono mora imati prednost nad ostalim pitanjima; naprotiv, čini se očiglednim da je insistiranje na “klasnoj politici” kao opoziciji “društvenim pokretima” bilo jedna od glavnih prepreka obnovi levice tokom poslednjih četrdeset godina ili više. Stoga u onome što sledi želim da zastupam tezu da se bolna iskustva čitavog ovog perioda mogu rešiti jedino temeljnom kritikom načina na koji se shvatao pojam klase.

Publikaciju možete preuzeti klikom OVDE >>>

Objavljeno uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe.

Hjugo Radiće (Hugo Radice) je ekonomista i politikolog. Predavao je industrijsku ekonomiju na Univerzitetu u Lidsu. Njegov rad danas je fokusiran na aktuelnu finansijsku krizu i njene posledice, kao i pitanja socijalističke teorije i prakse. Redovno piše za časopise Red Pepper, New Left Project i Social Europe Journal. Objavio je veliki broj članaka, a 2014. godine i knjigu “Globalni kapitalizam”. Jedan je od urednika knjige “Evropska unija nakon krize” koja je takođe objavljena 2014. od strane izdavačke kuće Routledge.

Print Friendly, PDF & Email