Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Publikacija koja se nalazi pred vama nastala je tokom rada grupe aktivistkinja i aktivista, istraživačica i istraživača okupljenih oko Centra za politike emancipacije na projektu “Ka levoj alternativi”. Želeli smo da uvežemo akademski i iskustveni nivo, olabavimo rigidnu formu akademskih istraživanja i učinimo teorijske uvide prijemčivije široj javnosti. Tokom rada na publikaciji održano je nekoliko javnih preliminarnih prikaza nalaza i obavljeno nekoliko razgovora sa zdravstvenim radnicama i radnicima iz različitih krajeva Srbije. U prvom delu rada dat je kratak pregled sistemskih promena uz uvođenje ključnih teorijskih pojmova. U nastavku smo adresirali najčešće mitove i ideološke mantre u vezi sa širim sistemskim promenama, jer sektor zdravstva ne funkcioniše u vakuumu i važno je razumeti na koji način je povezano sa ostalim sferama. Posebno je istaknut uticaj mera štednje na zdravstvo: predstavljajući evropsko iskustvo želeli smo da razvejemo ideju da je u “razvijenoj Evropi” situacija nužno bolja kao i da ukažemo na to da su neoliberalne politike zadale velike udarce i drugim evropskim zemljama. Sledeći njihov primer, iako drugačijim tempom, Srbija je prihvatanjem neoliberalnog modela doprinela dodatnom urušavanju zdravstvenog sistema i dodatno povećala zdravstvene rizike po stanovništvo.

Ovaj tekst rezultat je rada na istraživačkom projektu pod skupnim naslovom “Ka levoj alternativi” koji je započet 2015. godine uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe, a u okviru kojeg je ranije objavljen zbornik radova “Vratimo socijalizam u igru: elementi za promišljanje socijalističke alternative”, kao i istraživanje “Voda je zajedničko dobro”. Cilj projekta bilo je promišljane politike i ekonomije s onu stranu dominantnog poretka, ali i istraživanje konkretnih alternativa iza kojih bi levica u Srbiji danas mogla da stane.

Istraživačku grupu projekta “Ka levoj alternativi” činili su: Andraš Juhas, Darko Vesić, Dušan Maljković, Iva Marković, Jelena Veljić, Marija Jakovljević, Miloš Baković Jadžić, Tanja Vukša, Vladimir Simović.

Istraživačku grupu “Kako izlečiti zdravstvo” činili su: Marija Jakovljević, Jelena Veljić, Darko Vesić i Dušan Maljković.
Realizacija teksta: Marija Jakovljević, Jelena Veljić i Darko Vesić.

Prelom i dizajn: KURS

Publikaciju možete preuzeti klikom OVDE >>>

Istraživanje je sprovedeno uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe.

Print Friendly, PDF & Email