Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

U okviru programa zaštite javnih dobara, a u saradnji sa Sindikatom lekara i farmaceuta Srbije, sproveli smo istraživanje fenomena masovnog odliva medicinskog kadra iz Srbije. Zajednički istraživački tim je analizirao javno dostupne statističke baze i podatke. Takođe, do podataka koje institucije poseduju, ali ne objavljuju javno, dolazilo se slanjem zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Prema definiciji braindrain se odnosi na emigraciju kvalifikovanih ljudi čije su veštine oskudne u mestu njihovog porekla. Negativni efekti ovog fenomena mogu se javiti na nacionalnom ili regionalnom nivou i mogu pogoršati probleme u regionima koji pate od opadanja broja stanovnika. Bez obzira što je odlazak zdravstvenog kadra uvek aktuelna tema u javnosti, začudo do sada nije bliže posmatrana, te do sada nije objavljenja analiza koja se bavi specifično ovom temom.

Kakvo je trenutno stanje u Republici Srbiji i koji su dimenzije i razlozi odlaska u inostranstvo? Šta je to Good Standing Certificate a šta projekat Triple Win? Kakav je regionalni kontekst kada je u pitanju problematika odliva medicinskog kadra? Šta bi pomoglo zaustavljanju tog trenda? Ovo su neki od najvažnijih problema, pitanja i odogovora koja možete videti u tekstu istraživanja.

Istraživački tim: Milja Dimitrijevič, Miloš Vučković, Rade Panić

Prelom i dizajn: Miladin Miletić

Publikaciju možete preuzeti klikom OVDE >>>

Print Friendly, PDF & Email