Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Voda kao ljudsko pravo jeste i sve će više biti predmet borbe, a samim tim i sektor voda putem kojeg se vrši snabdevanje i zaštita voda. Smatramo, dakle, da je pitanje dostupnosti i upravljanja vodom, njeno održivo korišćenje i zaštita, političko pitanje na koje neće biti moguće dati odgovor, koji je u skladu sa principima jednakosti i demokratičnosti, bez odgovarajuće analize, vizije i akcije koje u fokus stavljaju potrebe ljudi a ne interese kapitala. Cilj nam je da ovo istraživanje doprinese davanju takvog odgovora.

Naš pristup vodi kao resursu, snabdevanju korisnika njome, upravljanju u sektoru voda, i potrošnji ovog resursa mogli bismo sumirati na sledeći način:

– Pristup kvalitetnoj vodi mora svakome da bude obezbeđen u dovoljnoj količini koja ispunjava sve potrebe ljudi za pićem, higijenom i drugim funkcijama osnovnim za reprodukciju svakodnevnog života.
– Proizvodnja vode za upotrebu mora da bude održiva i dugoročno planirana.
– Upravljanje u sektoru voda mora da bude demokratizovano i voda kao resurs de iure i de facto tretirana kao javno dobro u zajedničkom vlasništvu.

Ovaj tekst rezultat je rada na istraživačkom projektu pod skupnim naslovom “Ka levoj alternativi” koji je započet 2015. godine uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe, a u okviru kojeg je ranije objavljen zbornik radova “Vratimo socijalizam u igru: elementi za promišljanje socijalističke alternative”. Cilj projekta bilo je promišljane politike i ekonomije s onu stranu dominantnog poretka, ali i istraživanje konkretnih alternativa iza kojih bi levica u Srbiji danas mogla da stane.

Istraživačku grupu projekta “Ka levoj alternativi” činili su: Andraš Juhas, Darko Vesić, Dušan Maljković, Iva Marković, Jelena Veljić, Marija Jakovljević, Miloš Baković Jadžić, Tanja Vukša, Vladimir Simović.

Istraživačku grupu “Voda je zajedničko dobro” činili su: Andraš Juhas, Iva Marković, Tanja Vukša i Vladimir Simović.
Realizacija teksta: Andraš Juhas, Tanja Vukša i Vladimir Simović.

Prelom i dizajn: KURS

Publikaciju možete preuzeti klikom OVDE >>>

Istraživanje je sprovedeno uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe.

Print Friendly, PDF & Email