Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Mnoštvo tekućih procesa atomizuje radnu snagu, uvećava nejednakosti i produbljuje politiku „zavadi, pa vladaj“ u radnim odnosima. Otuda, umesto da postoji težnja da pravilo „ista plata za isti posao“ važi unutar bilo koje date zemlje, regiona ili barem radne organizacije – o evropskom i globalnom nivou da i ne govorimo – uslovi rada i radnih odnosa sve su dalje od tog cilja. Jedan od faktora koji vodi ka ovome jeste restrukturiranje preduzeća, javnih organizacija i lanaca vrednosti putem autsorsinga i realokacije rada. Unitarna radna snaga i interna tržišta rada smanjena su i nadomeštena grupama radnika i radnica koje zapošljavaju različite organizacije često na udaljenim geografskim lokacijama. Međutim, nejednaki uslovi rada nisu samo rezultat ovih procesa; razlike u ugovorima između preduzeća, sektora i država takođe deluju kao snažan podsticaj za restrukturiranje.

Ovaj rad najpre sumira različite vrste fragmentacije radnih odnosa u vezi sa restrukturiranjem organizacija i lanaca vrednosti. Sledeći deo fokusira se na međuodnos restrukturiranja, fragmentacije radnih odnosa i institucionalnog konteksta. Završava izvesnim zaključcima o trouglu koji čine promene u oblicima organizovanja, promenljivi radni odnosi i nacionalni propisi koji regulišu tržište rada. Rad se uglavnom oslanja na rezultate istraživanja dva skorašnja EU projekta. Projekat WORKS je istraživao restrukturiranje lanaca vrednosti i njegove posledice na kvalitet rada. Projekat Dynamo bavio se analizom dinamike nacionalnih modela regulacije sfere rada u kontekstu trenutnih izazova.

Publikaciju možete preuzeti klikom OVDE >>>

Objavljeno uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe.

Jorg Fleker (Jörg Flecker) je naučni direktor Istraživačko-savetodavne kancelarije sveta rada (Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt – FORBA) u Beču, i gostujući profesor Univerziteta u Beču.

Print Friendly, PDF & Email