Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Treća publikacija koju objavljujemo u sklopu edicije Studije socijalizma jeste knjiga  Prevazići Kapital kanadskog ekonomiste Majkla A. Lebovica koji je za ovo delo 2004. godine nagrađena Dojčerovom memorijalnom nagradom koja se od 1969. dodeljuje za najbolja i najinovativnija dela pisana u ili o marksističkoj tradiciji.

Lebovic nam poručuje da Marksov projekat nije završen. Knjiga Prevazići Kapital ide korak dalje, fokusirajući se na poziciju radništva.

Iz predgovora koji je Majkl A. Lebovic napisao za srpsko izdanje:

“Praćenje implikacija jednostranosti Kapitala navodi nas na razmatranje jednostranosti koncepata uvedenih u Kapitalu (npr. proizvodnog rada i bogatstva), jednostranosti fokusa na radnika samo kao na najamnog radnika u odnosu na kapital (što nas navodi i na razmatranje drugih odnosa koji oblikuju ta specifična ljudska bića – npr. patrijarhata i rasizma). I, konačno, ono nas navodi na razmatranje klasne borbe kao procesa proizvodnje. Prevazići Kapital se stoga završava naglaskom na to kako radnici i radnice transformišu sami sebe kroz sopstvenu aktivnost – što je ključna veza između ljudskog razvoja i prakse. Kraj, ali i novi početak.”

“Ova knjiga nudi izuzetan doprinos marksističkoj teoriji. Ona je inovativna, jasna i provokativna. Lebovic je jedan od najoriginalnijih mislilaca našeg doba. Prevazići Kapital treba da pročitaju svi oni koji su zainteresovani za Marksovu analizu kapitalizma.”

Alfredo Sad-Filjo

Prevazići Kapital se izdvaja zato što u stvari ‘nemilosrdno’ govori o ‘istrajnosti kapitala i pasivnosti radničke klase’. Ona uključuje mnogo toga što je novo, ali podjednako važno, ona uzima koncepte i ideje koji su nonšalantno primenjivani ranije i, podsećajući nas zašto je preciznost važna, pruža im čvrstu osnovu, teorijsko utočište. Iznad svega, ona poziva novu generaciju, ne samo da pobegne od fundamentalizma koji je istorija obezvredila, već i da se oslobodi lažne opozicije, eklekticizma koji nema teorijske noge za održavanje pokreta koji teži da napadne kapital i prevaziđe ga.”

Leo Panič i Sem Gindin

Prevod: Tatjana Maksimović

Prelom i dizajn: KURS

Publikacija nije dostupna u elektronskom formatu, možete je preuzeti u prostorijama društvenog centra Oktobar.

Objavljeno uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe.

Print Friendly, PDF & Email