Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Ukoliko imamo veru u ljude, ukoliko verujemo da cilj ljudskog društva mora biti da se „osigura sveukupan ljudski razvoj“, naš izbor je jasan: socijalizam ili varvarizam.

Ovaj tekst je pripremljen tako da potpomogne obrazovne i političke diskusije u Venecueli (u okviru, na primer, sindikata, komunalnih saveta, socijalističkih formacija). Numeracija odeljaka i paragrafa olakšava ovu vrstu diskusije. Ukratko, ovaj rad nije zamišljen kao krajnji proizvod namenjen za konzumiranje od strane individualnih pasivnih čitalaca/teljki; umesto toga, njegova svrha je da bude sredstvo za podsticanje kolektivne borbe protiv kapitalizma i borbe za socijalizam. Kao što rečenica koja prethodi onoj gore citiranoj ukazuje, „mi znamo da moramo biti spremni za borbu“. Naravno, činjenica da moramo biti spremni da se borimo za društvo koje omogućava pun razvoj ljudskih bića ne važi samo za Venecuelu.

Publikaciju možete preuzeti klikom OVDE >>>

Objavljeno uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe

Print Friendly, PDF & Email