Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Publikacija Izgradnja drugačije Evrope Marka Botenge (Marc Botenga) je treće po redu izdanje koju objavljujemo u okviru edicije Studije socijalizma. Cilj edicije je da lokalnoj publici učini dostupnijim teorijske i analitičke tekstove koji mogu pomoći promišljanju socijalističkog društva i daljem razvoju borbe za takvo društvo.

Evropska unija se danas nalazi pred izazovima političke, ekonomske i društvene krize koja sve više dovodi u pitanje njen opstanak. Nesumnjivo je da ovaj nadnacionalni projekat odlikuje demokratski deficit i prikrivena autoritarnost koji proizilaze iz samih temelja na kojima ova “država u nastajanju” počiva. Ne treba gubiti iz vida da je od samog nastanka evropska zajednica građena pre svega u interesu jačih ekonomija koje predstavljaju njeno gravitacijsko središte. Stoga se, sasvim opravdano, postavlja pitanje smisla opstajanja ovakve EU u kojoj postoji jasna hijerarhija interesa.

Međutim, da li progresivnu alternativu ovome može činiti sistem nezavisnih nacionalnih država koje se unutar kapitalističkog načina proizvodnje nužno nalaze u sukobu interesa, a i same su najčešće nedemokratske i autoritarne? Da li je, sa druge strane, moguće raditi na transformaciji EU okvira ka njegovoj većoj demokratizaciji i ostvarivanju solidarnosti između evropskih zemalja?

Upravo na ova pitanja u svom tekstu odgovara Botenga, ističući ujedinjavanje socijalinih pokreta i proširenje borbi za progresivno društvo kao jedino rešenje za transformaciju nadnacionalnog projekta.

Mark Botenga: “Evropska unija, kao država u nastajanju, služi dominantnim frakcijama evropskog kapitala. Drugačija Evropa iziskuje potpuno drugačije institucije. Razmatranje alternative se ne može odvojiti od pitanja ekonomskog i političkog sistema: očuvanje planete i istinska demokratija zahtevaju njegovu promenu. Povratak na nacionalne države ili valute nam neće samo po sebi pomoći da izbegnemo kapitalističku logiku. Postizanje tog cilja zahteva snagu koja bi mogla da parira kapitalu. Iako transnacionalne klasne borbe pružaju nadu, izazov leži u produbljivanju, širenju i ujedinjavanju socijalnih pokreta.”

Tekst je prvi put objavljen u časopisu Catalyst 2018. godine.

Prevod: Mina Glišović

Prelom i dizajn: KURS

Publikaciju možete preuzeti klikom OVDE >>>

Objavljeno uz podršku transform! europe.

Print Friendly, PDF & Email