Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

U četvrtak 25. januara, održan je okrugli sto pod naslovom “Važnost javnog sektora – voda i zdravstvo”, koji je organizovao Centar za politike emancipacije u saradnji sa Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe.

Tokom razgovora prezentovani su rezultati istraživanja o upravljanju vodama, “Voda je zajedničko dobro”, i rezultati istraživanja “Posledice komodifikacije zdravstvenih usluga”, koja su urađena u sklopu projekta „Ka levoj alternativi“.

Kapital se konstantno širi i zadire u sve segmente društvenog života, a jedna od posledica ovog procesa je i komodifikacija i sve upitnija dostupnost javnih servisa koji su od presudnog značaja za bazičnu reprodukciju društva. Budući da sektor voda i zdravstveni sistem imaju apsolutnu važnost za živote ljudi i dobrobit društva u celini, nužno je pomno praćenje stanja i skretanje pažnje na opasnosti koji se javljaju kao nusproizvodi širenja tržišta i profitne logike u oba ova domena.

Razvoj i podizanje kvaliteta usluga u sektoru voda, kao i u sistemu zdravstva, zahteva veće investicije i aktivniju ulogu države u pravcu koji će zaštiti interese, kako zaposlenih, tako i korisnika. Ipak, strategija države svodi se na sve veću fragmentaciju sektora i podsticanje komodifikacije i korporativnog upravljanja. Država tako odustaje od servisiranja potreba stanovništva, čime usluge javnog sektora postaju sve nedostupnije, pre svega siromašnijim slojevima.

Da bismo očuvali i unapredili javno vodosnabdevanje i zdravstvo, ali i druge javne servise poput školstva, elektroprivrede, grejanja, itd, moramo voditi borbu na nekoliko frontova, što znači boriti se protiv dalje komodifikacije javnog sektora, boriti se za drugačiju redistribuciju budžetskih sredstava i, paralelno, za veću participaciju stanovništva u formiranju lokalnih i državnih politika. U osnovi ovih borbi mora stajati i inicijalna strategija povezivanja različitih aktera, poput sindikata, društvenih pokreta, civilnog sektora. Bez ovakvog povezivanja, otpor aktuelnim napadima neoliberalnih politika gotovo da je nemoguć.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Agenda:

Prva sesija, moderacija: Jelena Veljić, DC Oktobar:

10:00 – 10:20
Prezentacija istraživanja “Voda je zajedničko dobro”, Tanja Vukša, Centar za politike emancipacije

10:20 – 10:40
Prezentacija istraživanja “Posledice komodifikacije zdravstvenih usluga”, Darko Vesić, Centar za politike emancipacije

Druga sesija, moderacija: Miloš Baković Jadžić, Centar za politike emancipacije:

11:45 – 12:30
Zašto nam je važan javni sektor i kako ga odbraniti?

Sarita Bradaš, Fondacija Centar za demokratiju
Zoran Stojiljković, UGS Nezavisnost
Branislav Markuš, Zrenjaninski socijalni forum

 

Print Friendly, PDF & Email