Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Dvadeset organizacija civilnog društva sa Zapadnog Balkana, među kojima je i Centar za politike emancipacije, objavilo je danas zajedničko pismo u kojem traže da radnička i socijalna prava budu uvrštena u agendu Berlinskog procesa i predstojećih diskusija o zajedničkom tržištu.

U pismu, organizacije pozivaju lokalne vlade, regionalna tela i Evropsku uniju da daju prioritet radničkim i socijalnim pravima u okviru dalje ekonomske integracije, posebno Zajedničkog regionalnog tržišta Zapadnog Balkana.

„Verujemo da je uključivanje radničkih i socijalnih prava, ne samo moralni imperativ, već i ključna osnova za izgradnju dugoročnog prosperiteta i stabilnosti u regionu“, navodi se u pismu. „Uključujući ove aspekte u okvir Zajedničkog regionalnog tržišta, na osnovama međunarodnih standarda dostojanstvenog rada, možemo osigurati poštene i pravedne uslove rada za sve pojedince i pojedinke, bez obzira na njihov radni status. Ovo, između ostalog, uključuje pravo na bezbedno i zdravo radno okruženje, platu za život, jednake mogućnosti i slobodu organizovanja i kolektivnog pregovaranja. Obezbeđivanje ovih prava neće samo koristiti radnicima i radnicama, već će doprineti i ekonomskom rastu, socijalnoj koheziji i opštem blagostanju građana i građanki u našem regionu.“

Organizacije takođe pozivaju na osnivanje radne grupe posvećene integraciji radnih i socijalnih prava u okvir Zajedničkog regionalnog tržišta. One takođe pozivaju lokalne vlade da sarađuju sa relevantnim akterima, uključujući i sindikate, organizacije civilnog društva i stručnjake za radna prava i socijalnu politiku, kako bi razvili sveobuhvatne mere i strategije na ovom planu.

„Zahtevamo od naših vlada da preduzmu navedene korake kako bi pokazali posvećenost dobrobiti i dostojanstvu naših građana i građanki i dali pozitivan primer odgovornosti,“ zaključuje se u pismu. „Iskreno se nadamo da će Zajedničko regionalno tržište iskoristiti ovu priliku da u svom okviru da prioritet radničkim i socijalnim pravima, stvarajući tako pravedniju i prosperitetniju budućnost za sve.“

Samit Berlinskog procesa biće održan 16. oktobra u Tirani, u Albaniji. Samit će okupiti lidere Zapadnog Balkana, Evropske unije i drugih regionalnih partnera koji će razgovarati o napretku u regionalnoj saradnji i ekonomskoj integraciji. Očekuje se da će razgovori biti fokusirani na nekoliko pitanja koja uključuju i implementaciju Zajedničkog regionalnog tržišta zemalja Zapadnog Balkana.

Dvadeset organizacija civilnog društva, koje su potpisale pismo, ranije je u septembru ove godine usvojilo zajednički Manifest o dostojanstvenom radu.

Zajedničko pismo upućeno vladama iz regiona Zapadnog Balkana, sa listom organizacija potpisnica, možete preuzeti klikom OVDE >>>

Print Friendly, PDF & Email