Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

U vezi sa predstojećim pregovorima o minimalnoj ceni rada za 2022. godinu obratili smo se predsednici Vlade Republike Srbije Ani Brnabić sa apelom da podrži sindikate i njihove zahteve za povećanjem minimalne zarade barem do nivoa minimalne potrošačke korpe. Pismo prenosimo u celosti u nastavku.

Poštovana predsednice Vlade Republike Srbije Ana Brnabić,

Pišem Vam u vezi sa predstojećim pregovorima o visini minimalne zarade za 2022. godinu koji će se odvijati u okviru Socijalno-ekonomskog saveta uz apel da podržite sindikate i njihov zahtev da se minimalna zarada podigne barem do nivoa minimalne potrošačke korpe koja je u aprilu ove godine iznosila 39.000 dinara.

Mogućnost življenja od sopstvenog rada trebalo bi da bude civilizacijski standard. Zakon o radu nalaže da se pri utvrđivanju minimalne cene rada polazi naročito od “egzistencijalnih i socijalnih potreba zaposlenog i njegove porodice izraženih kroz vrednost minimalne potrošačke korpe”. Ipak, kao što i sami znate, minimalna zarada je ove godine bila daleko ispod nivoa minimalne potrošačke korpe. Minimalna zarada se trenutno nalazi ispod granice siromaštva za tročlanu porodicu i pokazatelj je višedecenijskog urušavanja životnog standarda većine građanki i građana Srbije. Biti zaposlen u Srbiji danas, nažalost, ne znači ne biti siromašan.

Minimalna zarada, iako bi trebalo da predstavlja izuzetak koji se sme isplaćivati najviše šest meseci i to u situacijama kad poslodavac otežano posluje, postala je realnost za više od 350.000 zaposlenih. Takođe, veliki broj ljudi prima zaradu koja je tek nešto viša od ove granice o čemu nam govore zvanični statistički pokazatelj.

Zato je povećanje minimalne zarade u cilju dostizanja nivoa zarada koji bi zaposlenima omogućio da žive od svog rada prvi korak stvarnog ekonomskog razvoja koji bi u prvi plan stavljao dostojanstven život radnica i radnika i socijalnu održivost i omogućio stvarni društveni razvoj Republike Srbije u celini.

Podsećanja radi, socijalni akteri su se u okviru Socijalno-ekonomskog saveta još pre četiri godine dogovorili da će minimalac biti izjednačen sa minimalnom potrošačkom korpom, što se nije dogodilo, ali što prepoznajemo kao dobru volju Vlade Srbije i razumevanje položaja najniže plaćenih radnica i radnika.

Zbog toga tražimo od Vas i Vlade Republike Srbije da podržite zahtev sindikata za podizanjem minimalne zarade u 2022. godini barem do nivoa minimalne potrošačke korpe, a da u narednim godinama usledi sukcesivno povećanje minimalne cene rada do dostizanja nivoa plate za život koja bi omogućila dostojanstven život radnicama i radnicima.

Proračun plate za život polazi od realnih troškova života i pokriva osnovne potrebe radnica i radnika i njihovih porodica. Pravo na platu za život priznato je kao ljudsko pravo u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija, Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Evropskoj socijalnoj povelji Saveta Evrope i brojnim drugim međunarodnim dokumentima koje je Republika Srbija ratifikovala.

Ustav Republike Srbije u članovima 23 i 60 kaže da je ljudsko dostojanstvo neprikosnoveno, da svako ima pravo na slobodan razvoj, poštovanje dostojanstva svoje ličnosti na radu i pravičnu naknadu za rad. Pozivamo Vas i Vladu Republike Srbije da omogući građanima i građankama Srbije ova prava.

S poštovanjem,

Ispred Centra za politike emancipacije

Vladimir Simović, koordinator programa za radna prava

Print Friendly, PDF & Email