Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Nakon uspešno završene prve godine Studija socijalizma, program sa novom generacijom nastavljamo 2018! Predavanja i radionice će pored lokalnih voditi i regionalni i internacionalni predavači i predavačice koji su u svom radu posvećeni razvoju socijalističke teorije i prakse. Tokom 2017. godine kao gostujući predavači/ce na Studijama socijalizma učestvovali su Stipe Ćurković i Marko Kostanić iz Centra za radničke studije iz Zagreba, Mario Reljanović sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Maya Gonzalez sa Univerziteta u Santa Kruzu, Toni Prug i Kostas Lapavicas sa Univerziteta u Londonu, Erik Tusen iz Komiteta za ukidanje duga Trećeg sveta (CADTM), Iskra Krstić članica redakcije portala Mašina, Marija Jakovljević iz Rekonstrukcija ženskog fonda, Joakim Beker profesor na Univerzitetu u Beču, Satoko Kišimoto članica Transnacionalnog instituta.

Odgovore na probleme koje kapitalizam proizvodi ne možemo pronaći u okvirima diskursa koji već nekoliko decenija dominira univerzitetskim ili medijskim poljem. Želimo li uzdrmati status quo neophodno je reaktuelizovati polje kritičke teorije. Istraživanje socijalističke politike danas, ali i iskustava realnopostojećih socijalizama, postaje sve važnije. Ipak, studije o kojima je ovde reč imaju nameru da odu i korak dalje od zadovoljavanja intelektualne znatiželje, odnosno, cilj nam je da program bude početak dalje artikulacije kritike kapitalizma u pravcu njegovog prevazilaženja.

Učestvovanje u projektu je besplatno i ne iziskuje specifično predznanje o temama kojima ćemo se baviti, ali je važno da učesnici i učesnice studija budu posvećeni i redovni na dogovorenim sesijama, da redovno prolaze kroz predloženu literaturu i da aktivno doprinose diskusijama i procesu zajedničkog rada. Studije se održavaju u Beogradu, a broj polaznika/ca je ograničen. Sve informacije o Studijama socijalizma i kako se prijaviti za učešće, možete pronaći OVDE >>>

Print Friendly, PDF & Email