Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Centar za politike emancipacije, u saradnji sa sindikatom Sloga u fabrici Falk Ist, pokrenuo je kampanju za podršku radnicima i radnicama koji su štrajkovali za bolje uslove života i rada.

Pozivamo vas da donacijama podržite hrabre radnice i radnike Falk Ista putem platforme Donacije.rs i da zajedno pokažemo solidarnost u borbi za prava radnika i radnica!

Radnice i radnici fabrike Falk Ist iz Knjaževca stupili su 2. juna 2023. godine u štrajk, predvođen od strane sindikata Sloga, reprezentativnog sindikata u ovoj fabrici, zahtevajući povećanje:

→ zarade za 10%

→ stimulansa sa 2.000 na 5.000 RSD

→ toplog obroka sa 150 na 200 RSD

Sindikat je radničke zahteve predstavio rukovodstvu fabrike početkom godine. Nakon niza neuspešnih pregovora krajem maja jednoglasno je doneta odluka da se iz pregovaranja pređe u štrajk.

FOTO: Miloš Ćirković

Većina radnica i radnika u Falk Istu godinama radi za minimalac ili zarade neznatno više od minimalca što je gotovo tri puta niže od realnih troškova života u Srbiji. Dodatno, ovogodišnje povećanje minimalne zarade ne pokriva rast cena uzrokovan inflacijom, pa je stvarni standard radnica i radnika još niži nego prošle godine. Radnice i radnici smatraju da su njihovi zahtevi realni, čak i skromni u odnosu na rastuće troškove života u Srbiji, zbog čega su od menadžmenta fabrike tražili i garancije o progresivnom povećanju zarada do nivoa od 70% plate za život u narednim godinama.

Nakon 11 dana štrajk je završen skromnom, ali veoma važnom pobedom! Radnice i radnici su dobili povećanje zarade za 10% i povećanje toplog obroka sa 150 na 200 dinara, dok će se o narednim povećanjima razgovarati od septembra. Međutim, 11 dana štrajka za radnice i radnike Falk Ista značilo je 11 dnevnica manje u obračunu junske plate, pa će neto iznos koji će primiti u julu biti umanjen za 20.000 dinara. Za zarade koje se kreću oko minimalca taj iznos je gotovo polovina primanja, a radnice i radnici Falk Ista koji godinama jedva sastavljaju kraj sa krajem nemaju ušteđevinu ili rezervne izvore prihoda kojima bi mogli da amortizuju ovaj manjak u porodičnom budžetu.

Ukupna suma kojom bi se nadoknadile dnevnice za 600 radnica i radnika za 11 dana je ogromna pa akcija koju pokrećemo ima skromniji cilj: da svima pokrije makar dve dnevnice.

Zašto je ovaj štrajk važan za sve građane Srbije?

Minimalna zarada u Srbiji iznosi oko 40.000 dinara mesečno, odnosno 230 dinara po satu, pa iznos varira u zavisnosti od broja radnih dana u određenom mesecu. Minimalna zarada je tek nešto malo viša od statističke linije siromaštva za Srbiju koju definiše EU – SILC prag siromaštva i tri puta niža od realnih troškova života u Srbiji prema proračunu Evropske najniže plate za život. Prema zakonu o radu minimalnu zaradu moguće je isplaćivati u određenim okolnostima i ne duže od 6 meseci, međutim procene sindikata kažu da je ona realnost za oko 300.000 radnica i radnika u Srbiji.

FOTO: Miloš Ćirković

Iako se sa ovim iznosom jedva preživljava, većina radnica i radnika se ne bori za povećanje zarade iz straha od gubitka posla i kakvog-takvog redovnog prihoda. Umesto toga, novac neophodan da nadomesti osnovni kućni budžet zarađuju radeći jedan ili više dodatnih poslova. Situacija je na duže staze neodrživa, ali se čini da su radnice i radnici Srbije internalizovali siromaštvo i navikli da žive u oskudici.

U tom kontekstu pobeda iz Falk Ista je poruka da ne mora da se trpi i da su solidarnost i istrajnost preduslovi pobede. Povećanje od 10% na minimalnu zaradu jeste skroman iznos u novčanoj vrednosti, ali važno dostignuće za budućnost radništva u Srbiji. To dostignuće radnice i radnike Falk Ista platili su sa svojih 11 dnevnica, a na nama je da pokušamo da im makar nešto od toga nadoknadimo.

Cilj kampanje:

Cilj kampanje je da skupimo dve dnevnice u iznosu minimalne zarade za 600 radnica i radnika, što iznosi ukupno 2.208.000 RSD.

230 (cena radnog sata) x 8 (sati dnevno) = 1.840 RSD po danu po osobi

Jedna dnevnica za 600 ljudi: 1.840 RSD x 600 = 1.104.000 RSD

Dve dnevnice za 600 ljudi: 1.104.000 RSD x 2 = 2.208.000 RSD

Print Friendly, PDF & Email