Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

“Pravo na vodu” je mreža koja okuplja organizacije i pojedince ujedinjene u borbi za pristup vodi. U svom prvom saopštenju ova inicijativa naglašava da apsolutno svaki čovek mora imati pristup dovoljnoj količini kvalitetne vode kako bi zadovoljio svoje životne potrebe, a da bi se ovo ostvarilo, neophodno je direktnije uključivanje stanovništva i lokalnih zajednica u procese odlučivanja o ovom resursu.

“Pravo na vodu” se protivi privatizaciji vode i vodnih dobara jer interes privatnih kompanija nije dugoročna i održivo planirana proizvodnja vode, već sticanje što većeg profita. Zbog toga, voda mora biti javno dobro u zajedničkom vlasništvu, navodi se u saopštenju. Takođe, inicijativa se zalaže se za promenu Ustava koja bi garantovala održivo snabdevanje domaćinstava kvalitetnom vodom za piće na neprofitnoj osnovi jer movinski status ne sme biti uslov pristupa vodi.

Imajući u vidu da danas u Srbiji gotovo polovina gradskih vodovoda proizvodi neispravnu vodu, a u Vojvodini oko 650.000 ljudi koristi vodu zagađenu arsenom, potrebno je pojačati javne investicije u infrastrukturu koja će omogućiti pristup kvalitetnoj vodi, navodi se u nastavku teksta.

Pravo na vodu pokrenuli su Levi samit Srbije, 7 zahteva i Socijaldemokratska unija.

Rad inicijative možete pratiti na Facebook i Twitter stranicama.

Print Friendly, PDF & Email