Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Prošle godine smo predstavili koncept Regionalne najniže plate za život u Evropi koji smo razvijali u sklopu međunarodne mreže Clean Clothes Campaign. Cilj nam je bio da predstavimo realne troškove života u Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi i ukažemo na ogromnu razliku između zvanične minimalne zarade u ovom regionu koja je realnost za veliki deo radnika i radnica i realnih troškova života.

A razlika je ogromna. Minimalne zarade u ovom delu Evrope u proseku pokrivaju tek jednu četvrtinu plate za život, odnosno, tek jednu četvrtinu onoga što je potrebno za zadovoljenje osnovnih životnih i socijalnih potreba radnika i radnica i njihovih porodica.

Naše istraživanje iz 2018. godine pokazivalo je da plata za život u Srbiji iznosi 98.030 dinara, a minimalna zarada je pokrivala tek 25% ovog iznosa.

Sada smo ažurirali podatke. Prema novoj računici koja je urađena sa dostupnim podacima za 2021. godinu plata za život u Srbiji iznosi 114.752 dinara. To znači i da je pokrivenost plate za život minimalnom zaradom nešto veća i ona iznosi 28%. Ipak, rastuća inflacija će, ukoliko minimalna cena rada ne bude značajnije uvećana, ponovo udaljiti minimalac od plate za život.

Uprkos činjenici da je plata za život prepoznata u mnogim međunarodnim dokumentima, poput Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija i Evropske socijalne povelje, mnogi radnici i radnice širom Evrope i sveta ne zarađuju ni blizu onoga što je potrebno da zadovolje osnovne životne potrebe.

Plata za život je osnovno ljudsko pravo. Proračun plate za život polazi od objektivnih troškova života i govori nam koji je to najniži iznos zarade koji bi radnicama i radnicima i njihovim porodicama omogućio elementarno pristojan život. Ona uvek mora biti dovoljna da pokrije osnovne potrebe uključujući hranu, odeću, stanovanje, javni prevoz, komunalije i telekomunikacije, obrazovanje, slobodno vreme i kulturu, adekvatnu zdravstvenu zaštitu, troškove za higijenu i odmor (jednonedeljni put u okviru zemlje). Plata za život uključuje i diskrecioni dohodak za nepredviđene troškove u visini od 10% cele zarade. Isplaćuje se za rad obavljen tokom regularnog radnog vremena, tj. neračunajući prekovremeni rad.

Vreme je da kompanije, koje na njihovom radu ostvaruju ogromne profite, preuzmu odgovornost i omoguće svojim zaposlenima da iskorače iz siromaštva u koje ih preovlađujući poslovni model konstantno gura.

Više o konceptu Regionalne najniže plate za život koji je razvila međunarodna mreža Clean Clothes Campaign možete pronaći OVDE >>>

Nedavno je potpisana Deklaracija o plati za život od strane tri sindikalne centrale i osamnaest organizacija, o čemu više informacija možete pronaći OVDE >>>

Print Friendly, PDF & Email