Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Do kraja nedelje širom Evrope održavaće se izbori za Evropski parlament.

Transform! Europe zajedno sa svim organizacijama članicama i posmatračicama nadgledaće ovaj izborni ciklus i izveštavati o njemu iz leve, progresivne perspektive.

Izbori za Evropski parlament naizgled nisu u fokusu javnosti, ali će oni odrediti budućnost Evropske unije i zemalja članica. Demokratija, socijalna i politička prava, kao i mogućnost izlaska iz začaranog kruga mera štednje, teme su o kojima će se odlučivati na ovim izborima. Ne manje važno, cilj nam je da doprinesemo strategiji ujedinjavanja snaga levice kako bi se stalo na put usponu radikalne desnice.

Na sajtu Transform! Europe možete naći članke koji daju pregled predizbornog stanja u zemljama EU, kao i interaktivnu mapu sa rezultatima izbornih anketa. Na sajtu ćete moći da pratite razvoj situacije i u narednim danima.

CPE je od 2018. godine organizacija posmatračica u sklopu mreže Transform! Europe, političke fondacije bliske Partiji evropske levice.

Print Friendly, PDF & Email