Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Pozivamo vas na predstavljanje istraživanja o mogućnostima progresivnog oporezivanja zarada u Srbiji koje ćemo održati u Novom Sadu.

Datum: ponedeljak, 11. decembar

Vreme: 18:00

Lokacija: Bulevar Books, Bulevar Mihajla Pupina 6, Novi Sad.

Na predstavljanju istraživanja će govoriti:

Sarita Bradaš, Vladimir Simović, Bojana Tamindžija, Melanija Lojpur i Maja Solar.

Centar za politike emancipacije je prethodnih meseci, sa grupom autora i autorki, radio na razvijanju mogućih opcija progresivnog oporezivanja zarada. U sredu, 6. decembra, u Medija centru, predstavićemo javnosti rezultate našeg rada, publikaciju “Za progresivno oporezivanje: Mogućnosti uvođenja progresivnog oporezivanja zarada”, kao i dve potencijalne opcije progresivnog oporezivanja zarada koje bi omogućile redistribuciju bogatstva i rast najnižih zarada.

Motiv za izradu opcija za progresivno oporezivanje zarada proizilazi iz potrebe za rešavanjem problema siromaštva radnica i radnika u Srbiji, kao i potrebe da se interveniše u ogromne i rastuće nejednakosti u našem društvu.

Naš dugogodišnji terenski i istraživački rad na polju radnih prava i svakodnevni kontakt sa sindikatima i radnicama i radnicima pokazuje da, bez obzira na mnogobrojna kršenja radnih prava sa kojima se radništvo suočava, najveći problem kontinuirano predstavljaju niske zarade. Duboko su uznemirujući podaci da se minimalna zarada u Srbiji, koju zvanično prima oko 250.000 radnica i radnika, nalazi ispod praga siromaštva za tročlanu porodicu, a da su prosečna i medijalna zarada u Srbiji među najnižima u Evropi. Posebno je indikativna činjenica da je u prethodne četiri decenije prosečan dohodak 50% siromašnijeg dela populacije opao za 14%, dok je prosečni dohodak 1% najbogatijih porastao za čak 88,7% Srbiji je neophodna temeljna reforma poreskog sistema, sistema socijalnih davanja i rekonfiguracija sistema javnih rashoda kako bismo promenili ovaj trend. Predlog progresivnog oporezivanja zarada vidimo kao sastavni deo nužne sveobuhvatne reforme.

Na istraživanju su radili: Bojana Tamindžija, Vladimir Simović, Sarita Bradaš, Darko Ilinčić, Nikolina Vujačić, Mario Reljanović, Sabina Popović i Toni Prug.

Istraživanje je realizovano uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung, Brot fur die Welt i transform! europe.

Print Friendly, PDF & Email