Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Kao još jedan vid podrške radnicima i radnicama Centar za politike emancipacije pokreće sajt RadnaPrava.rs. Naš pravni tim sastavio je upitnik koji sadrži najčešće povrede radnih prava. Jednostavnim popunjavanjem upitnika svi zainteresovani moći će da saznaju da li su njihova prava prekršena na radnom mestu, a dobiće i uputstva kome da se obrate za pomoć i podršku.

Još jedan 7. oktobar, Svetski dan dostojanstvenog rada, dočekujemo u društvu obeleženom ekstremnim nejednakostima, siromaštvom i potpunom obespravljenošću radnica i radnika. Izmene radnog zakonodavstva prethodnih decenija su drastično suzile prava zaposlenih. Nesigurni oblici zaposlenja i sveprisutni strah od gubitka posla otežavaju organizovanje na radnom mestu i borbu za bolje uslove života i rada. U Srbiji većina ljudi radi za plate koje ne zadovoljavaju ni minimalne potrebe; sa današnjim zaradama se jedva preživljava.

Na radnom mestu smo od početka upoznati sa onim što su naše obaveze, dok se često dešava da nismo dovoljno upućeni u ono što su naša prava. Sajt RadnaPrava.rs je osmišljen kao mesto na kojem možete brzo i lako da se upoznate sa osnovnim pravima koja vam pripadaju. Verujemo da će ovaj sajt biti koristan alat za postizanje dostojanstvenih uslova rada i podstrek za uključivanje što većeg broja radnica i radnika u borbu za radna prava.

Print Friendly, PDF & Email