Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Centar za politike emancipacije vas poziva da prisustvujete desetom Radnom stolu u okviru programa Participativna demokratija koji realizujemo u saradnji sa Domom omladine Beograda.

Radni sto #10 biće održan u tribinskoj sali Doma omladine Beograda u četvrtak 27. aprila od 19 časova i tada ćemo razgovarati o najnovijim izdanjima Centra za radničke studije iz Zagreba – prevodu knjige Mihaela Hajnriha “Uvod u Marxovu kritiku političke ekonomije” i trećem broju časopisa “3K: kapital, klasa, kritika”.

O ovim izdanjima će razgovarati:
Stipe Ćurković, Centar za radničke studije
Darko Vesić, Centar za politike emancipacije

Iz uredničkog predgovora knjizi Mihaela Hajnriha “Uvod u Marxovu kritiku političke ekonomije”:
“…Uvod u Marxovu kritiku političke ekonomije Michaela Heinricha malo je didaktičko remek-djelo. Objavljivanje ove knjige u prijevodu trebalo bi doprinijeti zatvaranju jedne goleme rupe u recepciji i čitateljima u jezičnoj regiji (nekoć srpskohrvatskoj/hrvatskosrpskoj, danas BHS) omogućiti da se susretnu s Marxom s onu stranu svih političkih karikatura i historijski nataloženih zamjena identiteta. No ova knjiga nije hagiografija. Marx se u njoj ne predstavlja kao nepogrešivi teorijski mag, niti se njegova kritika političke ekonomije stilizira u univerzalni ključ za razumijevanje svega pod suncem. No nije riječ ni o vježbi iz intelektualne arheologije: protivno opetovanim proglasima o Marxovom teorijskom projektu kao zastarjelom ili eksplanatorno mrtvom, Heinrich sistematski argumentira zašto je razumijevanje kapitalizma bez Marxa i danas nemoguće…”

“3k: kapital, klasa, kritika” časopis je Centra za radničke studije iz Zagreba. Njegov sadržaj je teorijski, njegove intencije su teorijske i političke. Veliko ideološko “čišćenje” intelektualnog i političkog života postjugoslavenskih društava od svakog traga marksizma, za posljedicu je imalo pogubno osiromašenje konceptualnog aparata za analizu i kritiku dramatičnih društvenih promjena koje su nastupile s agresivnom i obuhvatnom restauracijom kapitalizma u regiji. Kritičko i teorijsko samoosiromašenje reflektiralo se i u političkoj i ideološkoj dezorijentaciji ljevice i eroziji njezinog društvenog značaja. Programatika i urednička politika 3k proizlaze iz čvrstog uvjerenja da obnova recepcije Marxove kritike i pluralizma suvremenih marksističkih teorija predstavljaju nužan uvjet raskida s intelektualnim i političkim statusom quo. Doprinos obnovi sistemske analize i kritike kapitalizma i teorijskom produbljivanju njihove recepcije u regiji, nadamo se, doprinos je i afirmaciji perspektive njegova nadilaženja.

O radu Centra za radničke studije se možete informisati na njihovom sajtu www.radnickistudiji.org

Print Friendly, PDF & Email