Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Centar za politike emancipacije vas poziva da prisustvujete četrnaestom po redu Radnom stolu u okviru programa Participativna demokratija koji realizujemo u saradnji sa Domom omladine Beograda.

Radni sto #14 biće održan u tribinskoj sali Doma omladine Beograda u četvrtak 21. decembra od 19h pod naslovom “Važnost javnog sektora – slučajevi vode i zdravstva”.

Učesnici/e: Jelena Veljić i Andraš Juhas.
Razgovor će voditi Ana Vuković.

Tokom razgovora će biti prezentovani rezultati istraživanja o upravljanju vodama i preliminarni rezultati istraživanja posledica komodifikacije zdravstvenih usluga u Srbiji, koja su urađena u sklopu projekta „Ka levoj alternativi“ Centra za politike emancipacije.

Kapital se konstantno širi i zadire u sve dijelove ekonomskog života vodeći ka komodifikaciji javnih servisa koji su od presudnog značaja za elementarnu reprodukciju društva. Budući da sektor voda kao i zdravstveni sistem imaju apsolutnu važnost za živote ljudi i dobrobit društva u cjelini nužno je pomno praćenje stanja i skretanje pažnje na opasnosti koji se javljaju kao nusproizvodi širenja tržišta i profitne logike u oba ova domena.

Poboljšanje u sektoru voda kao i u sistemu zdravstva zahteva krupne investicije koje državna strategija vidi u fragmentaciji sektora kao i pospešivanju komodifikacije njegovih određenih delova. Država tako odustaje od servisiranja potreba stanovništva i postaje sve očigledniji servis krupnog kapitala.

Da bismo očuvali javno i kvalitetno vodosnabdevanje i zdravstvo, moramo voditi borbu na nekoliko frontova, što znači boriti se protiv dalje komodifikacije javnog sektora, boriti se za drugačiju redistribuciju budžetskih sredstava i, paralelno, za veću participaciju stanovništva u formiranju lokalnih i državnih politika.

Print Friendly, PDF & Email