Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

radni sto april

Centar za politike emancipacije vas poziva da prisustvujete trećem Radnom stolu u okviru programa Participativna demokratija koji ćemo realizovati tokom ove godine u saradnji sa Domom omladine Beograda.

Radni sto #3 biće održan u tribinskoj sali Doma omladine Beograda u sredu 06. aprila od 19 časova pod naslovom “Izbori bez izbora”.

Učesnici/e:
Tamara Petrović Trifunović, sociološkinja i istraživačica IFDT-a
Nenad Glišić, pisac i aktivista
Darko Vesić, Centar za politike emancipacije

Razgovor će voditi Vladimir Simović, Centar za politike emancipacije

Istraživanja pokazuju da je u Srbiji sve manji broj ljudi zainteresovan za politiku. Ovakva situacija ne treba da čudi, ona je pre svega posledica činjenice da ljudi nemaju mogućnost da direktnije utiču na donošenje odluka jer se celokupna demokratska procedura svodi na glasanje jednom u četiri godine. I ne samo što ne postoji institucionalni okvir u kojem bi bilo moguće direktno odlučivanje, već ni partije koje postoje u Srbiji ne nude suštinski politički izbor – ekonomske politike za koje se zalažu su bazično iste, dok nedostatak unutrašnje demokratije od partija pravi organizacije koje služe zadovoljenju uskih interesa nekolicine.

Šta možemo zaključiti na osnovi 25 godina iskustva višestranačja u Srbiji?
Šta možemo očekivati od predstojećih izbora?
Imaju li izbori izbora?
Kako graditi alternativu?

Print Friendly, PDF & Email