Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

cover

Centar za politike emancipacije i magazin Liceulice vas pozivaju da prisustvujete sedmom po redu Radnom stolu u okviru programa Participativna demokratija koji ćemo realizovati tokom ove godine u saradnji sa Domom omladine Beograda.

Radni sto #7 biće održan u tribinskoj sali Doma omladine Beograda u sredu 5. oktobra od 19 časova pod naslovom “Šta hoće te žene?” i tada ćemo razgovarati o novom broju uličnog magazina Liceulice.

Učestvuju:
Tanja Vukša (članica Centra za politike emancipacije)
Jelena Višnjić (BeFem, feministički kulturni centar)
Stefan Aleksić (antropolog, pisac i aktivista)

Razgovor će voditi: Bojan Marjanović, urednik magazina Liceulice

Tema novog broja je feminizam koji je, sam po sebi, kompleksno i široko polje kome se može prići sa različitih strana. Međutim, s obzirom da živimo u vreme u kome su, usled logike tržišnog narativa, radna prava žena posebno ugrožena, u doba cvetanja neokonzervativizma u kome se ponovo na dnevni red stavljaju debate o abortusu i pravu žena da same donese odluke o svom telu, u doba u kome se dramatično povećava stepen nasilja nad ženama, te u doba u kojem se u svakoj tački javne sfere – od obrazovnog preko medijskog do zdravstvenog sistema – ispoljava sve veći i veći stepen diskriminacije žena, važno je da se iznova vraćamo promišljanju stvarnosti iz feminističke perspekive i da tu perspektivu usvajamo.

U aktuelnom broju magazina Liceulice bavili smo se mnogim od ovih tema kroz stilski i formalno različite tekstove, a na ovoj tribini ćemo pokrenuti razgovor o pitanjima koje ti tekstovi postavljaju, te pokušati da kroz diskusiju podrobnije analiziramo probleme sa kojima se susrećemo i kada o ovim temama mislimo na konceptualnom nivou, ali i kada se njima bavimo kroz različite aktivističke prakse.

Magazin “Liceulice” izlazi jednom u dva meseca. Po ugledu na ulične novine na Zapadu – “street paper” – prodaju ga najmarginalizovanijii sugrađani. Liceulice košta 150 dinara, a polovina ostvarenih prihoda od prodaje ostaje prodavcima, dok se preostala sredstva koriste za razvoj projekta, dodatni rad na integraciji prodavca i druge različite inkluzivne programe pod istim imenom. Liceulice se distribuira kroz posebno osposobljene i organizovanu mrežu prodavaca u Beogradu, a uskoro i širom čitave Srbije. Tokom 2012. pokrenuta su i nezavisna izdanja u Skoplju (Lice v lice), Prištini (Ball’per’ball) i Sarajevu (Liceulice).

O radu magazina Liceulice možete se informisati na:
www.liceulice.org
http://twitter.com/liceulice
http://facebook.com/liceulice
http://www.youtube.com/Liceulice
http://soundcloud.com/liceulice
http://vimeo.com/liceulice

Print Friendly, PDF & Email