Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Centar za politike emancipacije vas pozivaju da prisustvujete devetom po redu Radnom stolu u okviru programa Participativna demokratija koji realizujemo u saradnji sa Domom omladine Beograda.

Radni sto #9 biće ujedno i promocija knjge ABC socijalizma. ABC socijalizma je prvi put objavljen 2016. godine kao produkt saradnje časopisa Jacobin i izdavačke kuće Verso. Četvrtak, 30. mart u 19 časova, klub Doma omladine Beograda.

Učesnice/i:
Vladimir Simović, Centra za politike emancipacije;
Milica Popović, politikološkinja;
Isidora Ilić, članica kolektiva Doplgenger;
Bojan Marjanović, pisac i novinar.

Teme koje ABC socijalizma obrađuje, iako su pre svega smeštene u kontekst američkog društva, predstavljaju najčešća pitanja sa kojima su se socijalistički akteri kroz istoriju susretali, ali obuhvataju i nova koja su proizvod savremene društvene konjukture. Konkretan kontekst koji tekstovi adresiraju, stoga, treba uzeti kao ilustraciju procesa koji se odvijaju na globalnom nivou. U tom smislu, svako poglavlje u knjizi nastoji da ponudi argumentaciju i obradi pojedinačna pitanja koja se levici nameću kao ključna polja delovanja. Tako su i neke od tema koje su našle mesto u ovoj knjizi: pitanje slobode i demokratije, vlasništva, distribucije bogatstva, radnih odnosa, rasizma, imperijalizma, odnosa feminizma i levice kao i veze socijalističke transformacije i rešavanja ekološke krize.

Ostatak ove publikacije čini selekcija tekstova objavljenih u magazinu Jacobin, na koje su same autorke i autori ABC socijalizma referisali, a koje uredništvo ove zbirke smatra važnim za bolju artikulaciju ključnih strateških pitanja. Radi se o izboru vrlo heterogenih tekstova koji na različitim nivoima apstrakcije i kroz različite forme približnije objašnjavaju argumente iz prvog dela knjige.

Iz uvoda urednika: Nemamo odgovore na sva pitanja, ali ova knjiga je osmišljena kako bismo se uhvatili u koštac sa barem nekim problemima. ABC socijalizma će biti korisna knjiga u godinama koje dolaze – ne samo kao bukvar budućih generacija radikala, već i kao proizvod vremena u kojem je socijalistička levica iznova ispunjena nadom. Kako će se ova priča završiti zavisi od nas.

Print Friendly, PDF & Email