Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

98 članova i članica sindikata su primili naknade za prekovremeni rad od srpskog snabdevača čarapama Valija, koje su im bile uskraćivane u protekle dve i po godine.

Valy d.o.o. je fabrika koja proizvodi čarape u Valjevu, a njeni kupci su, između ostalih, Calzedonia i Primark. Između 2018. i 2021, menadžment fabrike Valy d.o.o je pravio izmene u radnom rasporedu koje su se kosile sa domaćim radnim zakonodavstvom. Radnice su otkrile da su izmene nezakonite nakon što je 2021. godine u fabrici formiran sindikat Sloga. Takođe, radnice su saznale da nisu primali adekvatne naknade za svoj prekovremeni rad. Ovo je u novembru 2021 potvrdio i Inspektorat za rad, koji je savetovao radnicama da pokrenu sudski postupak kako bi tražile svoje zaostale zarade. Radnice su se obratile Centru za politike emancipacije, koji je deo globalne mreže Clean Clothes Campaign (CCC), sa zahtevom za pomoć.

CCC mreža je započela sa radom na ovom slučaju u proleće 2022, apelujući na poslovodstvo fabrike da direktno isplati radnice, kako ne bi bile primorane da prolaze kroz dugotrajne i skupe sudske postupke. Mreža je takođe obavestila o slučaju kupce ove fabrike, ali i sakupila sredstva da podrži prve radnice koje su pokrenule postupke na sudu.

Prvi odgovor fabrike je bio da pokrene napade na vođu sindikata Željka Veselinovića, predsednika Sloge, koji je prvi izneo ovaj slučaj u javnost, govoreći o radnom procesu u Valy d.o.o, uključujući i masovna otpuštanja krajem 2021. godine. Valy d.o.o je 29. juna 2022. pokrenuo privatnu tužbu protiv Veselinovića, zahtevajući njegovo hapšenje po osnovu “narušavanja ugleda kompanije”. Članice CCC mreže su bile zgrožene ovim pokušajem zastrašivanja predstavnika sindikata i insistirale su kod fabrike, ali i kod njene italijanske matične kompanije, Golden Lady, da povuče ove optužbe. Na sreću, fabrika je u ovom slučaju popustila i povukla tužbu. Takođe su izrazili spremnost da pregovaraju sa sindikatom.

Na početku, pregovori nisu davali rezultate. Uprkos odluci suda u korist radnica i radnika, fabrika je ponudila da isplati samo deo sume koju duguje, tvrdeći da bi radnice i radnici trebali da snose troškove koje je fabrika imala na sudu zbog postupka koji su pokrenuli. Sindikat je, naravno, odbio ovaj predlog i nastavio da podržava pravne borbe svojih članica i članova na sudu. Ovo je rezultiralo time da je 98 članica i članova sindikata primilo naknade za prekovremeni rad koje im je fabrika uskraćivala tokom dve i po godine.

Podrška članica globalne CCC mreže borbi članica i članova Sloge je bila kontinuirana. Centar za politike emancipacije je za sada zadovoljan postignutim. Ipak, ostajemo i dalje u kontaktu sa radnicama i radnicima Valy d.o.o. kako bismo pratili situaciju na njihovim radnim mestima, kao i pitanje priznavanja sindikata.

Print Friendly, PDF & Email