Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Centar za politike emancipacije vas poziva na razgovor “Epidemija COVID-19: izazovi i prilike” koji će biti održan u sredu, 28. septembra, sa početkom u 18 časova u Prostoru Miljenko Dereta, Dobračina 55. Prenos razgovora možete pratiti na našoj Facebook stranici

Govore:

prof. dr Dragan Delić, profesor u penziji Medicinski fakultet u Beogradu,

Ana Vračar, koordinatorka People’s Health Movement Europe i članica grupe za zdravstvo Baze za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID) iz Hrvatske,

asist. dr Jovana Todorović, Institut za socijalnu medicinu, Medicinski fakultet u Beogradu,

asist. dr Stefan Mandić-Rajčević, Institut za socijalnu medicinu, Medicinski fakultet u Beogradu.

Razgovor će voditi dr Aleksandar Stevanović, Medicinski fakultet u Beogradu.

Šta smo do sada naučili i koje korake smo preduzeli u borbi protiv epidemije COVID-19?

Na koje sve aspekte zdravlja utiče epidemija COVID-19?

Gde se danas na listi prioriteta nalazi javno zdravlje?

Šta su stare, a šta nove nejednakosti u zdravlju koje su se javile tokom epidemije COVID-19?

Kako da zdravstveni sistem učinimo spremnijim na buduće krizne situacije?

Tokom diskusije biće predstavljena publikacija „Stare i nove nejednakosti u zdravlju tokom pandemije COVID-19“ čije su autorke i autori nastavnici Insituta za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Izdavanje publikacije i realizacija razgovora u okviru programa “Zdravstvo u krizi” koji realizuje Centar za politike emancipacije podržana je od strane Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe.

Print Friendly, PDF & Email