Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Ne popuštati pod pritiscima konzervativnih intelektualaca, političkih stranaka i crkve

Odlukom radne grupe Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i nadležnog Ministarstva nameće se zaključak da svaki oblik govora o seksualnosti u školama – u prirodnim ili društvenim naukama – nije poželjan, pa utoliko ne treba da bude ni dozvoljen.

FOTO: Jessica Ruscello

U Republici Srbiji ne postoji predmet koji bi se bavio seksualnim razvitkom ljudske jedinke, takav da zahvati kako njene biološke osnove tako i društvene aspekte ljudske polnosti. Iako su učenici i učenice izloženi ispitivanju kompleksnih procesa mejoze i mitoze, te genetičkog razvoja ćelije i složenih organizama, naša telesnost, rodni, odnosno društveno određeni život polno specifičnih telesnih živih bića, kao i široko polje seksualnosti, za njih ostaju nedostupni.

Rešenje koje je prethodne godine pronađeno, da se u jednoj lekciji u udžbeniku za biologiju za osmi razred obradi to pitanje, bilo je kompromisnog karaktera. Biologija se otvorila i prema naučnim znanjima koja nisu nužno biološka, ali je time omogućeno da se na nivou osnovnog obrazovanja bar dotakne tema koja se ne može obrađivati u okviru geografije, matematike i drugih oblasti koje su dostupne na najnižem i jedinom obaveznom obrazovnom nivou.

Ukoliko najpozvaniji u javnoj raspravi o programu i sadržaju udžbenika za biologiju (biolozi i biološkinje, nastavnice i nastavnici, o čemu svedoče jasne reakcije Srpskog biološkog društva, svih bioloških fakulteta u zemlji i Nacionalnog prosvetnog saveta) ne vide problem, postaje očigledno da se danas ponavlja situacija iz 2017. godine kada je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja po ubrzanom postupku zaustavilo projekat uvođenja Obrazovnih paketa o seksualnom nasilju. I tada, kao i sada, država reaguje pod pritiskom konzervativnih intelektualaca, političkih stranaka i crkve.

Osuđujemo čin kojim se prosvetna pitanja uređuju na „Svenarodnom molebanu za svetinju braka i porodice“. Molebani nisu mesta na kojima se odlučuje o tome šta jeste ili nije nauka, niti se referendumima uređuju naučna dostignuća. Ako bude tako, možemo očekivati da se mnoštvo odseka na beogradskom univerzitetu zatvori zbog svoje tobožnje nenaučnosti.

Zbog toga zahtevamo od nadležnog Ministarstva, Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i Vlade Republike Srbije da hitno vrate lekciju u udžbenike biologije i preduzmu sve druge mere koje garantuju sekularnost države i naučne sadržaje u javnom obrazovnom sistemu države.

Saopštenje je potpisalo nekoliko stotina individua i sledeće organizacije:

Centar E8

Mame su zakon

Alternativni centar za devojke

Centar za ženske studije

Rekonstrukcija Ženski Fond

BeFem, feministički kulturni centar

Ipak.Centar

Projekat Pričajmo o tome

Nacionalna asocijacija nastavnika/nastavnica Građanskog vaspitanja i saradnika/saradnica (NAGVIS)

Ženski centar Užice

ASTRA

Centar za biopolitičku edukaciju

Ne davimo Beograd

Atina

Centar modernih veština

Građanske inicijative

Dugina Iskra

Centar za istorijske studije i dijalog

Labris- organizacija za lezbejska ljudska prava

Skandinavski kutak

Laboratorija za istraživanja roda Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

Društveni centar Oktobar

Udruženje građana EGAL

Anglo-srpsko društvo

Ženske studije i istraživanja, Novi Sad

Future Generations

Haver Srbija

Ženska platforma za razvoj Srbije

Politička platfroma Solidarnost

Autonomni ženski centar

Kolektiv Talas TIRV

Udruzenje Žene za mir

Centar za devojke

NVO Centar za demokratiju i razvoj juga Srbije

Centar za politike emancipacije

Skaska

Akademija ženskog liderstva

Udruženje Praktikabl, platforma za savremenu umetnost i kulturu

Per.Art

Centar “Živeti uspravno”

Mreža organizacija za decu Srbije MODS

Udruženje Fenomena

Grupa „IZAĐI“

Centar za prava deteta

Kolektiv mladih žena FEMIX

BalkanIDEA Novi Sad

Geten, Centar za ljudska prava LGBTIKA osoba

Inicijativa mladih za ljudska prava

Liceulice

Centar Živeti uspravno

Spisak svih potpisnica možete naći klikom OVDE >>>

Print Friendly, PDF & Email