Srđan Lukić: Recept za zdravstvo

Srđan Lukić: Recept za zdravstvo

O zdravlju počnemo da razmišljamo obično tek kada ga izgubimo. Iako je prevencija odavno ustanovljena kao najbolja za naše zdravlje („bolje sprečiti nego lečiti“) na žalost ona je više izuzetak nego pravilo. Nekada na žalost ni prevencija nije dovoljna da spreči...