Hjugo Radiće – Klasna teorija i klasna politika danas

Hjugo Radiće – Klasna teorija i klasna politika danas

Trenutna obnovljena preokupacija pitanjem klase postavlja i važna pitanja o tome da li i kako možemo osporiti sadašnji društveni poredak. Ako je društvo uistinu fragmentirano, kako se na prvi pogled čini, kakve su nam uopšte šanse da ponovo promovišemo progresivne...