EU usvojila Direktivu o dužnoj pažnji za održivo poslovanje

EU usvojila Direktivu o dužnoj pažnji za održivo poslovanje

U petak, 24. maja, Savet Evropske unije izglasao je Direktivu o dužnoj pažnji za održivo poslovanje (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Po usvajanju Direktiva će se objaviti u Službenom listu EU i na snagu stupa za dvadeset dana od objavljivanja. Ova...