Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije
Tekstilne radnice i radnici ne treba da snose teret krize

Tekstilne radnice i radnici ne treba da snose teret krize

Brendovi moraju da sprovedu hitne mere kako bi maksimalno ograničili uticaj koronavirusa na zdravlje i život tekstilnih radnica i radnika. Novi koronavirus je dostigao nivo globalne pandemije, utičući na ljude širom sveta, uključujući tekstilne radnike i radnice u...