Izveštaj sa konferencije “Povratak utopije”

Izveštaj sa konferencije “Povratak utopije”

Sredinom novembra, u organizaciji Centra za politike emancipacije, uz saradnju sa Rosa Luxemburg Stiftung SEE i transform! Europe, u Beogradu je održana konferencija Povratak utopije: socijalističke strategije danas. U tri dana izlaganja i diskusija govorilo se o sve...
Konferencija: Povratak utopije

Konferencija: Povratak utopije

++ Utorak, 15.11.2016. Kolarac (eng/srp) 17: 00 Bhaskar Sunkara – Razbijanje dvopartijskog sistema: izgradnja uspešne socijalističke politike u Sjedinjenim Američkim Državama 19:00 Margit Mayer – Potencijal urbanih socijalnih pokreta u neoliberalnom kontekstu ++...