Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

Evropske zemlje nespremno su dočekale pandemiju izazvanu koronavirusom. Ipak, efekti zdravstvene krize nisu svuda bili isti. Najtragičnijim posledicama bile su izložene zemlje čiji su socijalni i zdravstveni sistemi bili izloženi politikama štednje. Pandemija je povećala nejednakosti, ne samo među ljudima unutar pojedinačnih država, već i između samih država. Situacija u kojoj se danas nalazimo predstavlja novi izazov za partije radikalne levice koji zahteva preispitivanje njihovih dosadašnjih strategija.

Počevši od 11. maja transform! europe će organizovati niz onlajn intervjua sa vodećim ličnostima partija koje su deo Evropske levice (European Left). Prvi intervju biće urađen sa Katarinom Martins (Catarina Martins), poslanicom portugalskog parlamenta ispred partije Levi blok (Bloco de Esquerda). U narednom intervjuu govoriće Katja Kiping (Katja Kipping), kopredsednica nemačke partije Levica (Die Linke).

Glavni fokus diskusija biće uticaj pandemije na ekonomski, socijalni, politički i kulturni život. Takođe, videli smo i da je neuspeh EU da se uhvati ukoštac sa zdravstvenom krizom i pruži podršku zemljama koje su bile najizloženije zarazi, doveo do promene načina na koji se sama EU posmatra u pojedinim delovima Evrope. U intervjuima će se posebna pažnja posvetiti analizi ovog trenda u zemljama iz kojih dolaze sagovornice. One će odgovarati i na pitanje kako se levica može nositi sa ekonomskom i socijalnom krizom i recesijom koja nam sledi i kako partije levice povezuju svoje strategije na nacionalnom nivou sa problemima koji su globalni – pre svega imajući u vidu izbegličku krizu i ugroženost životne sredine.

Razgovor sa Katarinom Martins biće održan putem Zoom platforme 11. maja u 18 časova, i za njega se možete registrovati klikom OVDE >>>

Razgovor sa Katjom Kiping biće organizovan 13. maja u 18 časova, i za njega se možete registrovati klikom OVDE >>>

Intervjui će biti interaktivni – nakon uvodnog dela razgovora, publika će imati priliku da postavi pitanja učesnicama.

Od 2018. godine CPE je organizacija posmatračica u sklopu mreže transform! europe, političke fondacije bliske Partiji evropske levice.

Print Friendly, PDF & Email