Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

ZAGLAVLJENI NA PERIFERIJI

Analize procesa periferizacije i kritike tranzicijskog diskursa

06. maj, Dom omladine Beograda, Velika sala

18:00 Goran Musić: Godine raspleta: jugoslovensko radničko samoupravljanje između tržišnog socijalizma i neoliberalizma, 1987-1991.

20:00 Michael A. Lebowitz: Protivrečna reprodukcija i kontradikcije socijalizma

„Realni socijalizam“ predstavlja označitelj za istorijski period koji je obeležen brojnim kontradikcijama. Socijalistička revolucija je većini stanovništva donela progres u pogledu modernizacije privrede i unapređenaj životnog standarda. Međutim, za mnoge ovaj period ipak predstavlja i doba u kome nije postojalo „dovoljno demokratije i ljudskih sloboda“.

Michael A. Lebowitz će u svom predavanju pokušati da odgovori na pitanje šta je zapravo „realni socijalizam“. Kakva je bila priroda tog sistema i koje tendencija i kontradikcija su bile karakteristične za ovaj tip društva? Kakva je bila uloga „avangardnih proizvodnih odnosa“ i koji su bili njihovi učinci na razvoj jugoslovenskog socijalizma? Šta je omogućilo ovim društvima da načine ogroman razvoj u mnogim sferama, kao što su zdravstvena zaštita i obrazovanje, a šta ih je sprečilo da odu i dalje od toga? Kakve pouke možemo izvući iz iskustava koja nam nudi ovaj period istorije i da li ona mogu da posluže u izgradnji alternative postojećem kapitalističkom sistemu?

Goran Musić će se u svom predavanju fokusirati na poslednje godine jugoslovenskog socijalističkog perioda i pokušaće da pruži jedan drugačiji pogled na period koji je umnogome odredio i naše živote danas. Kakve su ekonomske kontradikcije potresale poslednju deceniju postojanja SFRJ? Šta je radnička klasa zahtevala svojim mobilizacijama? Koja je tada bila uloga međunarodnih faktora i kakvi su bili ideološki odgovori domaćih vladajućih slojeva?

Ova dva predavanja biće ujedno i poslednja u prolećnom delu ciklusa Zaglavljeni na periferiji: analize procesa periferizacije i kritike tranzicionog diskursa. Uskoro ćemo vas obavestiti o jesenjim dešavanjima.

Goran Musić je ekonomista, istoričar i dugogodišnji aktivista u studentskim i radničkim inicijativama. Trenutno na doktorskim studijama istorije u Italiji (Evropski univerzitetski institut u Firenci) gde istražuje štrajkački pokret u poznom jugoslovenskom socijalizmu.

Michael A. Lebowitz je prof. emeritus ekonomije, na Simon Fraser Univerzitetu u Kanadi. Njegova poslednja knjiga, Contradictions of ‘Real Socialism’: the Conductor and the Conducted, objavljena je prošle godine od strane Monthly Review Press. Među ranijim knjigama su: Beyond Capital: Marx’s Political Economy of the Working Class (2003), Build it Now: Socialism for the Twenty-first Century (2006), Following Marx: Method, Critique and Crisis (2009) i The Socialist Alternative: Real Human Development (2010). Između 2004. i 2010. godine radio je u Venecueli kao savetnik i direktor programa Transformativna praksa i ljudski razvoj pri Internacionalnom centru Miranda u Karakasu.

>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tokom 2013. godine Centar za politike emancipacije u saradnji sa Domom omladine Beograda i uz podršku fondacije Roza Luksemburg organizovaće seriju predavanja pod zajedničkim nazivom Zaglavljeni na periferiji: analize procesa periferizacije i kritike tranzicionog diskursa. Više o prolećnim predavanjima saznajte klikom ovde >>>

Takozvane tranzicione procese u Istočnoj Evropi napokon treba nazvati pravim imenom – procesima periferizacije. U suštini, tamo kuda su krenula pre više od dve decenije, nekadašnja socijalistička društva su odavno već stigla: na mesto (polu)periferije svetskog kapitalističkog sistema. Problem aktuelnih procesa neće biti razrešen bez radikalnog preispitivanja samih osnova postojećeg sistema.

maj event

Print Friendly, PDF & Email