Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

ZAGLAVLJENI NA PERIFERIJI

Analize procesa periferizacije i kritike tranzicijskog diskursa

 

12. april, Dom omladine Beograda, Velika sala

18:00 Ursula Huws: Kriza kao kapitalistička prilika: nova akumulacija kroz komodifikaciju javnih usluga

20:00 Catherine Samary: Istočna periferija Evrope unutar globalne sistemske i evropske krize

 

Ursula Huws bavi se procesima privatizacije javnog sektora koji je godinama unazad jedno od najvećih polja ekspanzije za multinacionalne kompanije, vezom tih kompanija sa aktuelnom krizom, kao i posledicama pretvaranja radništva javnog u radništvo privatnog sektora. Ovo je posebno interesantno za Srbiju u kojoj se uveliko priča o potrebi “racionalizacije” sektora koji u velikoj meri “opterećuju” državni budžet, koji su “preglomazni” i “guše privredu”. Pritom se kao uzor za “neophodne rezove” uzimaju upravo zapadne razvijene države koje i jesu primarni predmet autorkine precizne i nijansirane analize. Ona tvrdi da izmeštanje proizvodnje i nova globalna podela rada utiču na snižavanje kvaliteta javnih usluga i disciplinovanje radništva. Posebne žrtve su žene, koje čine veliki deo radne snage u javnom sektoru, ali i veliki udeo onih koji koriste njegove usluge. Šta nam još ti procesi donose? Kakve pouke možemo izvući ako se osvrnemo na posledice koje su ovi procesi ostavili na privrede zapadnoevropskih zemalja? Mogu li se sindikati suprotstaviti tendenciji urušavanja prava radništva koje je uslovljeno porastom nezaposlenosti i promenama u samim radnim procesima poput standardizacije i rutinizacije?

Ursula Huws je profesorka na Studijama rada i globalizacije na Univerzitetu Hertfordshire i urednica međunarodnog interdisciplinarnog časopisa Work Organisation, Labour and Globalisation.

Catherine Samary je stučnjakinja za istoriju i političku ekonomiju bivšeg socijalističkog bloka. U svojim knjigama i člancima posebno se bavila jugoslovenskim samoupravnim socijalizmom, procesima periferizacije istočnoevropskih postsocijalističkih zemalja, kao i raspadom nekadašnje SFRJ. Da li je socijalizam bio samo “statični sistem koji je počivao na zaduživanjima” i imamo li danas “previše ili premalo ostataka socijalizma”? Kakva je bila uloga MMF i drugih međunarodnih aktera u njegovom urušavanju? Šta nam je doneo prelazak na tržišnu privredu i kakve su perspektive perifernih država poput Srbije? Kakva je uopšte pesrpektiva EU, u svetlu aktuelne duboke krize? Koje su alternative i može li model samoupravnog socijalizma poslužiti kao putokaz u kom pravcu se ove alternative mogu razvijati?

Catherine Samary je predavačica i istraživačica na univerzitetu Paris-Dauphine i Institutu za evropske studije. Doktorirala je u oblasti ekonomskih nauka istražujući različite reforme ranijih jugoslovenskih i istočnoevropskih sistema, njihove krize i transformacije unutar kapitalističke globalizacije i proširenja Evropske unije. Saradnica časopisa Le Monde Diplomatique. Članica Naučnog saveta francuskog ATTAC-a. Aktivna od 1960-ih u Francuskoj i u internacionalističkim mrežama radikalne levice. Članica Četvrte internacionale.

>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tokom 2013. godine Centar za politike emancipacije u saradnji sa Domom omladine Beograda i uz podršku fondacije Roza Luksemburg organizovaće seriju predavanja pod zajedničkim nazivom Zaglavljeni na periferiji: analize procesa periferizacije i kritike tranzicionog diskursa. Više o prolećnim predavanjima saznajte klikom ovde >>>

Takozvane tranzicione procese u Istočnoj Evropi napokon treba nazvati pravim imenom – procesima periferizacije. U suštini, tamo kuda su krenula pre više od dve decenije, nekadašnja socijalistička društva su odavno već stigla: na mesto (polu)periferije svetskog kapitalističkog sistema. Problem aktuelnih procesa neće biti razrešen bez radikalnog preispitivanja samih osnova postojećeg sistema.

Naredni događaj iz istog ciklusa, biće održan 06. maja, a gosti na ovim predavanjima biće Goran Musić, aktivista, ekonomista i doktorant istorije na Evropskom univerzitetskom institutu u Firenci, i Michael A. Lebowitz, prof. emeritus ekonomije na Simon Fraser univerzitetu u Kanadi.

april event4

 

Print Friendly, PDF & Email