Centar za politike emancipacije
info@cpe.org.rs
www.cpe.org.rs
Copyleft 2018 CPE
Partnerske organizacije

ZAGLAVLJENI NA PERIFERIJI

Analize procesa periferizacije i kritike tranzicijskog diskursa

Subota, 09. novembar, Dom omladine Beograda, sala Amerikana

18:00 Boris Kagarlitsky: Gore od goreg. Zašto ekonomska kriza ne dovodi do promene?
20:00 John Milios: To je klasna politika! Levica i i kapitalistička ofanziva u vidu evro krize

U novembarskom delu ciklusa imaćemo priliku da slušamo predavanja koja će održati Boris Kagarlitsky i John Milios.

Boris Kagarlitsky će u okviru odgovora na pitanje zašto ekonomska kriza još uvek ne dovodi ni do kakve ozbiljne društvene promene, govoriti i o obnovi i razvoju kapitalizma u Rusiji, imperijalističkim aspiracijama post-sovjetskog režima, ali i o levim opozicionim pokretima u toj zemlji. S obzirom da je Srbija i dalje delimično zaglavljena između Brisela i Moskve, značajno je čuti savremene političke analize jednog od najznačajnijih ruskih levo orijentisanih društvenih naučnika i aktivista.

John Milios će se u svom predavanju koncentrisati na teme evropske ekonomije i političkih mogućnosti unutar zemalja evropskog jezgra i periferije. On će analizirati procese periferizacije i posledice finansijske krize, kao i perspektive krize evrozone. Govoriće i o mogućim alternativama evropske levice, sa posebnim naglaskom na Sirizu.

Tokom 2013. godine Centar za politike emancipacije, u saradnji sa Domom omladine Beograda i uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe, organizuje seriju predavanja pod zajedničkim nazivom Zaglavljeni na periferiji: analize procesa periferizacije i kritike tranzicionog diskursa. Ova dva predavanja biće ujedno i poslednja iz ciklusa Zaglavljeni na periferiji: analize procesa periferizacije i kritike tranzicionog diskursa u sklopu kojeg su tokom 2013. godine predavanja održali Primož Krašovec, Asbjørn Wahl, Ursula Huws, Catherine Samary, Goran Musić, Michael A. Lebowitz, Hilary Wainwright, Anita Tolić, Bercan Aktaş i Dinko Kreho.

BIOGRAFIJE:

Boris Kagarlitsky je ruski marksistički teoretičar i sociolog, politički disident u Sovjetskom savezu i post-sovjetskoj Rusiji. Zbog svog aktivizma, Boris je dvaput bio hapšen, 1982. i 1993. godine. Koordinator je projekta Globalna kriza pri Transnacionalnom institutu i direktor Instituta za globalizaciju i društvene pokrete (IGSO) u Moskvi. Od 1994. do 2002. bio je viši istraživač-saradnik na Institutu za Uporedne političke nauke Ruske akademije nauka (ISPRAN). Doktorat je stekao 1995. godine, sa tezom Kolektivne akcije i politike rada u Rusiji tokom 1990-ih godina. Autor je nekoliko knjiga među kojima su i Empire of the Periphery: Russia and the World System, Russia under Yeltsin and Putin: Neo-liberal Autocracy i The Mirage of Modernisation.

John Milios je profesor političke ekonomije i istorije ekonomske misli na Nacionalnom tehničkom univerzitetu u Atini, Grčka. Objavio je preko dvesta tekstova u stručnim časopisima (na grčkom, engleskom, španskom, nemačkom, francuskom, italijanskom i turskom), kao i dvanaest knjiga. Njegova istraživanja tiču se teorija vrednosti, novca i finansija, internacionalizacije kapitala i teorije imperijalizma. Juna ove godine objavljena je knjiga pod nazivom A Political Economy of Contemporary Capitalism and its Crisis. Demystifying Finance (Routledge, 2013) koju je Milios napisao u koautorstvu sa još dva autora, D. P. Sotiropoulos and S. Lapatsioras.

Zaglavljeni na periferiji, 09. novembar

 

Print Friendly, PDF & Email